Aktualności

10 kwietnia 2017, 15:40Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2017/2018

Niebawem ruszy rekrutacja do słupskich przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy złożyć do wybranej placówki do 5 maja 2017 r.


Jakie należy spełnić kryteria rekrutacyjne i za co można otrzymać punkty w przypadku rekrutacji do przedszkoli bądź oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej?


  1. Kandydat, który wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci) – wymagane oświadczenie – 30 pkt

  2. Kandydat, który jest niepełnosprawny – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – 30 pkt

  3. Kandydat, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów, oboje rodziców/prawnych opiekunów lub rodzeństwo jest niepełnosprawne – wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne – 30 pkt

  4. Kandydat, który jest wychowywany samotnie przez ojca lub matkę – wymagany prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację, lub akt zgonu, lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – 30 pkt

  5. Kandydat, który objęty jest pieczą zastępczą – wymagany dokument poświadczający objęcie kandydata pieczą zastępczą – 30 pkt

  6. Kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej, do której składany jest wniosek – wymagane oświadczenie – 30 pkt

  7. Kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – wymagana kopia pierwszej strony zeznania podatkowego co najmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej – 30 pkt

  8. Kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennie – wymagane zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu pracy o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia, lub zaświadczenie ze szkoły lub uczelni zawierające informację o nauce w systemie dziennym – 40 pkt

  9. Kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalną – wymagane zaświadczenie o zakresie i wysokości świadczeń pomocy socjalnej – 10 pkt


Komisje rekrutacyjne ogłoszą wstępne wyniki rekrutacji 12 maja 2017 roku. Do 18 maja br. rodzice potwierdzają pisemnie chęć pozostawienia swojej pociechy w wybranym przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 19 maja br. komisje podadzą listę przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli. Rozpocznie się wówczas procedura odwoławcza oraz postępowanie uzupełniające na wolne miejsca.

Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanie przedszkolne będą mogły realizować w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 8 w Słupsku oraz w Przedszkolu Miejskim z Oddziałami Integracyjnym nr 32 w Słupsku (od roku szkolnego 2017/2018 także oddział specjalny). Niezbędne informacje oraz terminy wraz ze szczegółowymi regulaminami dostępne są na Miejskim Portalu Edukacyjnym oraz poniżej.


Dane teleadresowe przedszkoli miejskich w Słupsku:


Przedszkole Miejskie nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Słupsku

ul. Kilińskiego 33, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8422953

e-mail: mp1@pslupsk1.koti.pl


Przedszkole Miejskie nr 2 w Słupsku

ul. Zamkowa 6, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8424833

e-mail: przedszkole2slupsk@wp.pl


Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku

ul. Zygmunta Augusta 62a, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8430541

e-mail: pm3slupsk@o2.pl


Przedszkole Miejskie nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku

ul. Lutosławskiego 6, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8428353

e-mail: przedszkole4slupsk@wp.pl


Przedszkole Miejskie nr 5 w Słupsku

ul. Juliana Niemcewicza 9, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8423813

e-mail: mp5.sl@wp.pl


Przedszkole Miejskie nr 6 w Słupsku

ul. Wandy 3, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8481188

e-mail: mp6slupsk@interia.pl


Przedszkole Miejskie nr 7 w Słupsku

ul.Wileńska 2, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8424295

e-mail: mp710@wp.pl


Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 w Słupsku

ul. Wiatraczna 10, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8417868

e-mail: p.integracyjne@wp.pl


Przedszkole Miejskie nr 9 "Akademia Uśmiechu" w Słupsku

ul. Sportowa 10, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8429228

e-mail: mpnr9@wp.pl

Przedszkole Miejskie nr 10 "Świat Fantazji" w Słupsku

ul. Zygmunta Augusta 10, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8417907

e-mail: przedszkole10@slp.vectranet.plPrzedszkole Miejskie nr 11 "Calineczka" w Słupsku

ul. Kosynierów Gdyńskich 6, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8404455

e-mail: pm11slupsk@wp.pl


Przedszkole Miejskie nr 12 "Niezapominajka" w Słupsku

ul. Koszalińska 9a, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8438784

e-mail: mp12.slupsk@neostrada.pl


Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku

ul. Wiatraczna 6, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8417937

e-mail: przedszkole15-slupsk@o2.pl


Przedszkole Miejskie nr 19 "Słupskiego Chłopczyka" w Słupsku

ul. Norwida 4, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8430893

e-mail: mp19sl@wp.pl


Przedszkole Miejskie nr 23 "Promyczek" w Słupsku

ul. Wazów 1a, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8456470

e-mail: przedszkole_23@wp.pl


Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku

ul. 3 Maja 15, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8482454

e-mail: przedszkole.niedzwiadek@wp.pl


Przedszkole Miejskie nr 25 "Kubuś Puchatek" w Słupsku

ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8452577

e-mail: przedszkole@puchatek.slupsk.pl


Przedszkole Miejskie nr 31 "Bajkowa Kraina" w Słupsku

ul. Witosa 1, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8452672

e-mail: malgosurmacz@wp.pl


Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku

ul. Kasztanowa 1, 76-200 Słupsk

telefon: 59 8421054

e-mail: teczowadolina32@op.pl


Poniżej materiały do pobrania:

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013