Aktualności

29 września 2017, 8:27„ Z radością do nauki - zabawy z tablicą multimedialną”

„ Z radością do nauki - zabawy z tablicą multimedialną”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci chcących nabywać nowe umiejętności oraz współczesnych rodziców, akceptujących zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji, w Przedszkolu Miejskim nr 11 „Calineczka” realizuje się tematykę wybranych zajęć przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej.

Tablica - to sposób na urozmaicenie zajęć dydaktycznych, wpływająca na podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Zapewnia wiele radości i zabawy dzieciom ze wszystkich grup wiekowych.

Tablica ma wiele zalet, jednak najważniejszą jej cechą jest pełna integracja z dzieckiem. Na każdym wyświetlonym obrazie dziecko może pisać, zaznaczać, podkreślać i rysować. Tablicę wykorzystujemy do nauki poprzez dotyk ekranu. Nasze przedszkolaki mają możliwość stymulowania takich sprawności jak percepcja słuchowa i umiejętności językowe, percepcja wzrokowa, motoryka mała i duża oraz umiejętności matematyczne i przyrodnicze.

Wszystkie dzieci traktują korzystanie z tablicy jako wspaniałą zabawę, uczą się pracy w grupie i poszerzają swoją wiedzę.

„ Z radością do nauki - zabawy z tablicą multimedialną”„ Z radością do nauki - zabawy z tablicą multimedialną”
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013