Aktualności

29 listopada 2017, 15:23„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"

„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"

Nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2019-07-31.

Celem projektu jest wyposażenie w kompetencje oraz wzrost świadomości społecznej młodzieży i społeczeństwa z regionu słupskiego poprzez edukację w formie zajęć, warsztatów i debat z zakresu zachowań prozdrowotnych. Efektem projektu będzie nabycie przez młodzież wiedzy, umiejętności pracy w grupie i kompetencji interpersonalnych.

Moduł I o własnym organizmie [dr hab. Natalia Kurhaluk, prof. AP – Instytut Biologii i Ochrony Środowiska] składa się z:

1) części teoretycznej dotyczącej najnowszych osiągnięć współczesnej medycyny, biochemii i fizjologii organizmu człowieka, a służącym zdrowiu i profilaktyce chorób cywilizacyjnych; 2) część praktycznej -w formie warsztatów:

a) warsztaty w laboratoriach naukowym: przygotowanie odczynników chemicznych, analiza wykorzystania testów paskowych do monitorowania parametrów funkcjonowania organizmu w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, interpretacja wyników domowych testów do badania moczu i wykrywania chorób. b) badanie i interpretacja poziomu jodu w moczu (w szczególności funkcjonowania hormonów tarczycowych); c) analiza zdolności adaptacyjnych organizmu- funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego; d) interpretacja wyników badań hematologicznych i EKG.

Moduł II „Ścieżką do zrozumienia siebie” [dr Anna Koprowicz - Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej]

ma na odkrywanie mocnych stron uczestników/czek projektu i potrzeba budowania stabilnej samooceny, a także radzenia sobie z problemami i rozbudzenia w młodzieży ciekawości i chęci pogłębiania wiedzy. Zajęcia praktyczne (studium przypadku) poprzedzone wprowadzeniem. Program zajęć obejmuje przekazanie wiedzy uczestnikom/czkom na temat emocji, zachowania pod wpływem emocji, relacji społecznych, osiągnięć szkolnych/zawodowych.

Moduł III „Aktywność fizyczna ścieżką do stylu Twojego życia” [dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler - Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej] ma na celu rozbudzenie w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania informacji, a także rozwijanie kompetencji z zakresu komunikowania się i współpracy.

Moduł składa się z części teoretycznej i praktycznej (na sali gimnastycznej). Zajęcia praktyczne na temat: cielesność w życiu spółczesnego człowieka, analizę materiałów prasowych dot. zdrowia i ciała człowieka; 2. Doskonalenie siebie - trening zdrowotny; 3. Pokaz zaprojektowanego treningu zdrowotnego pt. "Nie dam się nudzie! Nie dam się lenistwu”; 4. Ścieżki relaksacyjne pokolenia.

Moduł IV „Twoja dieta i Twoje życie” [dr Magdalena Tańska - Instytut Nauk o Zdrowiu] wynika z potrzeby młodzieży stworzenia i przeprowadzenia w formie warsztatów niekonwencjonalnych zajęć z zakresu wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka i praktycznych umiejętności, krytycznego myślenia w stosunku do otrzymywanych informacji.

Moduł składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych:

Część teoretyczna poprzedzająca każdy z warsztatów: 1) Charakterystyka procesów trawienia i wchłaniania pokarmu. Bilans energetyczny organizmu; 2) Normy żywienia. Charakter składników pokarmowych i ich rola w diecie; 3) Błędy żywieniowe, konsekwencje zdrowotne i strategie zapobieganie błędom żywieniowym; Zajęcia w formie warsztatów: 1) Ocena żywienia i stanu odżywienia – obliczanie wskaźnika masy ciała, oznaczane należnej masy ciała, badania antropometryczne; 2) Układanie jadłospisów o zróżnicowanych wartościach energetycznych.

Moduł V Rozwój kompetencji interpersonalnych –ścieżką skutecznej i efektywnej popularyzacji nabytej wiedzy [dr Aneta Jaworska - Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej]

Moduł podsumowujący- przygotowuje. uczestników/czek do promowania i upowszechniania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie wszystkich modułów. Uczestnicy/czki nabędą umiejętności niezbędne do publicznego prowadzenia debat, w tym radiowej i telewizyjnej, poznają metody skutecznego argumentowania swoich przekonań, myśli i tez. Uczestnicy/czki wezmą aktywny udział jako paneliści w debatach.

„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"„ŚCIEŻKĄ KOPERNIKA z Akademią Pomorską!"
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013