Aktualności

15 stycznia 2018, 11:29Turniej okręgowy : ZŁOTA KIELNIA

Turniej okręgowy : ZŁOTA KIELNIA

W grudniu zostały przeprowadzone eliminacje szkolne, do turnieju budowlanego „Złota Kielnia”. Turniej budowlany „Złota Kielnia” odbył się 13 stycznia w Toruniu. Po raz czterdziesty siódmy uczniowie szkół zawodowych i branżowych stanęli do eliminacji turnieju budowlanego „Złota Kielnia”. Przez łącznie półtorej godziny rozwiązywali test z wiedzy fachowej oraz zadanie problemowe. Konkurs obejmuje sześć kategorii, ściśle powiązanych zawodami z zakresu budownictwa: murarz, tynkarz, malarz i tapeciarz, posadzkarz, monter suchej zabudowy i monter instalacji sanitarnych. W eliminacjach okręgowych brali udział uczniowie z cztery województw tj. łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

W turnieju uczestniczyło 5 uczniów z naszej szkoły w trzech kwalifikacjach (B.05, B.06, B.18). W kwalifikacji B.05: montaż systemów suchej zabudowy, uczeń z klasy II c Horodiuk Kamil zajął 7 miejsce w eliminacjach okręgowych, natomiast 19 miejsce w kraju. W drugiej kwalifikacji: B.06: wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich uczeń z kl. III c Budziewski Andrzej zajął 6 miejsce w eliminacjach okręgowych, a 26 miejsce w kraju, Ponadto w kwalifikacji B.18: wykonywanie robót murarskich i tynkarskich, uczeń z kl. III c Palewski Piotr w eliminacjach okręgowych zajął 7 miejsce, natomiast 22 miejsce w kraju. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawował Pan Mieczysław Gawryś.

Serdecznie dziękujemy naszym uczniom za godne reprezentowanie szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów na niwie zawodowej. Również szczególne podziękowania należą się nauczycielom uczącym przedmiotów zawodowych. Brawo!

Turniej okręgowy : ZŁOTA KIELNIATurniej okręgowy : ZŁOTA KIELNIATurniej okręgowy : ZŁOTA KIELNIA
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013