Aktualności

7 marca 2018, 8:33W „Ekonomiku” dyskutowali o żołnierzach wyklętych

W „Ekonomiku” dyskutowali o żołnierzach wyklętych

Jako że 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, nauczyciele z ZSEiT: Agata Marzec oraz Tomasz Stempkowski, postanowili przygotować swoim uczniom okolicznościową lekcję wychowawczą, której celem było nie tylko wspomnienie drugiej konspiracji, ale także wspólne zastanowienie się nad różnymi sposobami walki o wolność indywidualną i państwową. Wymienione zagadnienia bardzo zainteresowały młodzież poruszoną wymianą zdań na temat polskiego patriotyzmu wczoraj i dziś.

Pani Agata Marzec opowiedziała o okolicznościach uczynienia dnia 1 marca czasem hołdu dla żołnierzy wyklętych, podsumowała ich działalność, przytoczyła opinie młodych ludzi na temat tej grupy, po czym zapytała uczniów o ich punkt widzenia. Z kolei pan Tomasz Stempkowski przygotował film upamiętniający konkretne postacie, których życiorysy zostały również zaprezentowane w formie wystawy. Na planszach pojawiły się znaki zapytania zachęcające do uzupełnienia luk po spotkaniu w auli.

Okazało się, że młodzi ludzie mają ogromną potrzebę dzielenia się swoim patriotyzmem, reprezentują mocno już ukształtowany światopogląd i potrafią ocenić fakty historyczne dwubiegunowo. Jednocześnie udowodnili, że są gotowi na kontrowersyjne lekcje historii.

W „Ekonomiku” dyskutowali o żołnierzach wyklętychW „Ekonomiku” dyskutowali o żołnierzach wyklętychW „Ekonomiku” dyskutowali o żołnierzach wyklętych
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013