Aktualności

9 marca 2018, 13:24Wspólny sukces... finansowe wsparcie dla SP 10

Wspólny sukces... finansowe wsparcie dla SP 10

Rząd w październiku 2015 roku podjął uchwałę o realizacji "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016-2020. Program ten dotyczy wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i rozwijanie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W październiku 2017 r. złożyliśmy wniosek do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Wymaganym warunkiem przyznania wsparcia było zapewnienie 20% wkładu własnego na realizację zakupów i w tym pomogła nam nasza Rada Rodziców.

I tak, dzięki współpracy Dyrekcji i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku, naszej szkolnej bibliotece przyznano wsparcie finansowe w wysokości 12 000 zł.

Kwota ta, wraz z wkładem własnym, zostanie wydana na uzupełnienie księgozbioru: zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży, brakujących lektur szkolnych i innych pozycji, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez uczniów, nauczycieli i rodziców.

Ten sukces to kolejny krok wspierającyrozwój naszych uczniów.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013