Aktualności

11 kwietnia 2018, 8:56Postępowanie uzupełniające do klasy I w szkołach podstawowych.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do klas I w szkołach podstawowych w postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąc udział w postępowaniu uzupełniającym.

Od 18 kwietnia 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. rodzice dokonują zapisów wykorzystując załączony druk wniosku i składają go w Wydziale Edukacji Urzędu Mieskiego w Słupsku (pokój 200).

Podczas postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły brane pod uwagę będą (zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/447/17 z dnia 29 marca 2017 r oraz art. 133 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949, poz. 2203) nasępujące kryteria:

  1. kandydat, który uczęszczał w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek – 50 pkt;

  2. kandydat o stwierdzonej niepełnosprawności – 30 pkt;

  3. kandydat, który jest wychwowywany przez jednego rodzica lub prawnego opiekuna – 30 pkt;

  4. kandydat jest objęty pieczą zastępczą – 30 pkt;

  5. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 20 pkt;

  6. kandydat, który jest wychowywany w rodzinie wielodzietnej – 30 pkt;

  7. kandydat, którego co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów mieszkających w Słupsku rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Słupsku – 30 pkt;

  8. kandydat, którego, co najmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów pracuje w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek – 10 pkt;

  9. kandydat, który posiada krewnych zamieszkujących w obwodzie wybranej szkoły, wspierających rodziców lub prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki – 10 pkt.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013