Do pobrania

Procedury i wnioski

Zgłoszenie zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem

Procedura:
Wnioski:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Procedura:
Wnioski:

Zmiana we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Procedura:
Wnioski:

Wykreślenie szkoły/placówki niepublicznej z ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Procedura:
Wnioski:

Nadanie szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej; objęcie uprawnieniami szkoły publicznej nowych zawodów wprowadzonych w szkole

Procedura:
Wnioski:

Przyznanie dotacji szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i niepublicznemu przedszkolu

Procedura:
Wnioski:

Rozliczenie dotacji przyznanej szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i niepublicznemu przedszkolu

Procedura:
Wnioski:

Informacja o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków w danym miesiącu

Procedura:
Wnioski:
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013