Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku
3 Maja 15, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8482454
e-mail: 
www: http://www.pm24.slupsk.pl
http://edu.slupsk.eu/placowki/518//

Kadra Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku

Kadra Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku

Kierownictwo:

Dyrektor - mgr Edyta Wieczorek

Nauczyciele:
 1. mgr Baranowska Małgorzata
 2. mgr Fabich Marzena
 3. mgr Kańciurzewska Elżbieta
 4. mgr Kulig Agnieszka
 5. mgr Michaluk Katarzyna
 6. mgr Pawlik Dorota
 7. Przeradzka Bożena
 8. mgr Siemion Dagmara
 9. mgr Stryszko Weronika

Personel pedagogiczny składa się z nauczycieli o pełnych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, którzy ukończyli studia o kierunkach: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, wychowanie przedszkolne, pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna oraz posiadają kwalifikacje z zakresu: logopedia, gimnastyka korekcyjna, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna.

Administracja i obsługa

 1. Kostrzewa Wiesława - samodzielny referent d/s administracyjno-gospodarczych
 2. Baron Danuta - główna księgowa
 3. Sławomir Skowronek - dozorca, konserwator
 4. Prondzińska Katarzyna - woźna oddziałowa
 5. Mościbrocka Ewa - woźna oddziałowa
 6. Wojciechowska Beata - woźna oddziałowa
 7. Szeliga-Rudzińska Renata - woźna oddziałowa
 8. Żołnierczyk Joanna - woźna oddziałowa
 9. Czaja Sylwia - szefowa kuchni
 10. Giersz Krystyna - pomoc kuchenna
 11. Alicja Budrewicz - pomoc kuchenna
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013