Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku
3 Maja 15, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8482454
e-mail: 
www: http://www.pm24.slupsk.pl
http://edu.slupsk.eu/placowki/518//

Wizja i misja Przedszkola nr 24 w Słupsku

Wizja i misja Przedszkola nr 24 w Słupsku

Naszym marzeniem jest, aby dzieci pokochały świat przez sztukę, w szacunku do swojego dzieciństwa narodowego i regionalnego. Pragniemy aby były szczęśliwe i bezpieczne, a przedszkole funkcjonowało zgodnie z ich potrzebami.

Głównym naszym celem jest rozwijanie twórczej aktywności powierzonych nam dzieci poprzez ich uczestnictwo w kulturze

Staramy się dążyć do odkrywania talentów, do uwrażliwiania przedszkolaków na wartości duchowe: etyczne i estetyczne. Chcemy przyczynić się do wszechstronnego rozwoju ich osobowości, realizując najwyższe idee ludzkości takie, jak idea Prawdy, Dobra, Piękna i Świętości

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody. Tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Czas po zakończeniu zajęć planowych wypełniają dzieciom swobodne zabawy w kącikach tematycznych oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, tańce, gimnastyka korekcyjna.

Koncepcja pracy Przedszkola Miejskiego nr 24 im. Słupskiego Niedźwiadka Szczęścia

 1. Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej i regionalnej
   Zapoznanie dzieci z:
  1. Historią i zabytkami Słupska
  2. Legendami naszego regionu
  3. Postaciami wybitnych Polaków
  4. Obrzędami związanymi ze świętami i tradycjami regionalnymi, tańcami, piosenkami i przyśpiewkami ludowymi
 2. Promocja zdrowego stylu życia poprzez edukację i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i rodziców.

Statut Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013