Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku
3 Maja 15, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8482454
e-mail: 
www: http://www.pm24.slupsk.pl
http://edu.slupsk.eu/placowki/518//

Proponujemy

Proponujemy

  1. Opiekę nad dzieckiem w godzinach 630 - 1630
  2. Kadrę dla której każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne
  3. Uwzględniamy indywidualne potrzeby dziecka np. dieta, alergie pokarmowe potrzeba gimnastyki korekcyjnej itp.
  4. Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia z doświadczoną i dobrze przygotowaną kadrą pedagogiczną w dobrze wyposażonych salach zajęć
  5. Organizujemy dni adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych
  6. Organizujemy ciekawe wycieczki terenowe i wyjazdowe
  7. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym. Prowadząc współpracę, utrzymujemy stały kontakt z Państwową Szkołą Muzyczną, organizując koncerty muzyczne (często są to absolwenci naszego przedszkola). Dzieci z naszego przedszkola odwiedzają z ciekawymi występami Dom Spokojnej Starości. Współpracujemy również z: MCK, Szkołą Podstawową nr 3 i 4, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Państwową Strażą Pożarną, Komendą Policji, PKP, Teatrem Lalek "Tęcza", Teatrem Nowym, Biblioteką Publiczną, Pocztą Polską, Akademią Pomorską (od 2 lat współpracujemy z uczelnią przyjmując studentów na stałe praktyki). Każdego roku dzieci z poszczególnych grup odwiedzają słupską starówkę, Ratusz, Zamek Książąt Pomorskich i inne zabytki. Realizując program regionalizmu promujemy legendy słupskie przedstawiając je rodzicom i zaproszonym gościom w przedszkolu i poza terenem przedszkola.
  8. Prowadzimy zajęcia otwarte dla rodziców. Na zajęciach pielęgnujemy tradycje związane z naszym miastem, przedszkolem, rodziną. Na zajęciach otwartych dzieci chętnie prezentują swoje umiejętności i zdolności oraz angażują rodziców do wspólnej zabawy. Każdego roku ważnymi gośćmi dzieci są Babcie i Dziadkowie, dla których jest organizowany występ, upominki oraz wspólny poczęstunek. Do uroczystości dzieci są przygotowywane na zajęciach z rytmiki (dwa razy w tygodniu) oraz na zajęciach umuzykalniających i tanecznych. Na prośbę rodziców dla chętnych dzieci organizowane są zajęcia z języka angielskiego i kurs tańca (płatne dodatkowo).
  9. Dzieci mają możliwość nauki j. angielskiego, tańca, rytmiki i innych zajęć wg zapotrzebowań rodziców i dzieci. Dzieci z wadami postawy uczestniczą nieodpłatnie w zajęciach z gimnastyki korekcyjnej prowadzonych przez nauczycielkę z wymaganymi uprawnieniami. Jednocześnie należy zaznaczyć, że jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje rodziców.
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013