Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku
3 Maja 15, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8482454
e-mail: 
www: http://www.pm24.slupsk.pl
http://edu.slupsk.eu/placowki/518//

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

DZIECI MŁODSZE

7.30 – 12.30 – REALIZOWANA JEST PODSTAWA PROGRAMOWA

6.30 – 8.20

Schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym

Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, gramatyczne, zajęcia indywidualne

8.20 – 8.30

Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,

Czynności samoobsługowe

8.30 – 9.00

Wdrażanie do samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole

9.00 – 10.00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą (kierowane) oraz niekierowane; zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela; zabawy i zajęcia ruchowe

10.00 – 10.30

Przygotowanie do II śniadania, czynności porządkowo – higieniczne,

II śniadanie

10.30 – 11.45

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zabawy i gry ruchowe, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację; zabawy z językiem obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem

11.45 – 12.00

Powrót z dworu, przygotowanie dzieci do obiadu: czynności sanitarno – higieniczne w łazience, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych

12.00 – 12.30

Obiad (zupa): praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; dbanie o utrzymanie czystości na stolikach

12.30 – 13.45

Odpoczynek poobiedni: słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

13.40 – 14.00

Przygotowanie do obiadu; czynności porządkowo - higieniczne

14.00 – 14.30

Obiad (II danie): praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; dbanie o utrzymanie czystości na stolikach,

14.30 – 16.30

Zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci; rozchodzenie się dzieci, zajęcia dodatkowe


DZIECI STARSZE

7.30 – 12.30 – REALIZOWANA JEST PODSTAWA PROGRAMOWA

6.30 – 8.20

Schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym,

Zabawy indywidualne i w grupach, korzystanie z gier i układanek stolikowych, zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce, prace porządkowe w sali, zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem procesów poznawczych, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności i zdolnymi, ćwiczenia poranne

8.20 – 8.30

Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk,

Czynności samoobsługowe

8.30 – 9.00

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole

9.00 – 10.00

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone według planów miesięcznych opracowanych w oparciu o podstawę programową

10.05 – 10.30

Przygotowanie do II śniadania, czynności porządkowo – higieniczne,

II śniadanie

10.30 – 11.45

Zabawy dowolne na placu przedszkolnym, zabawy i gry ruchowe, zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację; zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem.

11.45 – 12.00

Powrót z dworu, przygotowanie dzieci do obiadu: czynności sanitarno – higieniczne w łazience, wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych

12.00 – 12.30

Obiad (zupa): praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami; zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; dbanie o utrzymanie czystości na stolikach

12.30 – 13.45

Odpoczynek poobiedni; relaksacja przy muzyce; słuchanie bajek relaksacyjnych; zabawy tematyczne podejmowane z inicjatywy dzieci lub zabawy w kącikach zainteresowań, zajęcia dodatkowe

13.45 – 14.00

Przygotowanie do obiadu; czynności porządkowo - higieniczne

14.00 – 14.30

Obiad (II danie): praca nad prawidłowym posługiwaniem się nożem i widelcem, zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw; dbanie o utrzymanie czystości na stolikach

14.30 – 16.30

Realizacja propozycji dzieci i nauczycielki: w zależności od pogody zabawy dowolne i organizowane w Sali lub na powietrzu; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno – kompensacyjnym i wychowawczym; zabawy i gry edukacyjne oraz planszowe przy stolikach; zajęcia dodatkowe; prace porządkowe w sali i szufladach indywidualnych

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013