Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku
3 Maja 15, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8482454
e-mail: 
www: http://www.pm24.slupsk.pl
http://edu.slupsk.eu/placowki/518//

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowia, higieny, zabawy i pracy. Zawiera różne zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci oraz zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ruchowe i zajęcia organizowane przez nauczyciela.

630 - 815 schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i w zespołach, praca indywidualna z dzieckiem
815 - 830 zabawy i ćwiczenia poranne - zabiegi higieniczno-sanitarne
830 - 900 śniadanie
900 - 1030 zajęcia zorganizowane (wycieczki, zabawy tematyczne, itp.)
1030 - 1100 II śniadanie
1100 - 1140 zabawy na powietrzu, spacery
1140 - 1150 zabiegi higieniczno-sanitarne
1150 - 1220 obiad (zupa)
1220 - 1340 odpoczynek (leżakowanie, praca przy stolikach, praca indywidualna z dzieckiem, praca w małych zespołach, itp.)
1340 - 1350 zabiegi higieniczno-sanitarne
1350 - 1420 obiad (II danie)
1420 - 1500 działania utrwalające (zabawy i ćwiczenia utrwalające materiał z całego dnia)
1500 - 1630 zabawy w kącikach tematycznych,gry i układanki stolikowe, zabawy konstrukcyjne, słuchanie opowiadań nauczyciela, rozmowy indywidualne z dzieckiem
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013