Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku
3 Maja 15, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8482454
e-mail: 
www: http://www.pm24.slupsk.pl
http://edu.slupsk.eu/placowki/518//

Oferta edukacyjna

Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w ramach określonych przez Podstawę programową wychowania przedszkolnego.

W każdej grupie wiekowej realizowane są innowacje pedagogiczne:
  1. "Sojusz metod" Irena Majchrzak,
  2. "Edukacja matematyczna" E. Gruszczyk-Kolczyńska, Integracja sensoryczna w oparciu o pakiet wydawnictwa Nowa Era,
  3. "Kinezjologia edukacyjna" wg P.Dennisona,
  4. "Ruch rozwijający" wg Weroniki Sherborne.
W starszych grupach wiekowych do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wykorzystywane są najnowsze programy zatwierdzone przez MEN:
  1. "Edukacja zdrowotna" K. Dudkiewicz, K. Kamińska,
  2. "W świecie przedszkolaka" B. Łojewska,
  3. "Moje przedszkole" C. Cyrański , M. Kwaśniewska,
  4. "ABC... Program wych. przedszkolnego XXI wieku".
Realizujemy również programy autorskie nauczycielek naszego przedszkola:
  1. "Słupsk moje miasto - kształtowanie zainteresowań dzieci swoim miastem",
  2. "Kształtowanie harmonijnego rozwoju osobowości dziecka w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia dramowe".

W pracy z dziećmi dużą uwagę zwracamy również na kształtowanie pożądanych postaw wobec społecznego i przyrodniczego otoczenia człowieka. Do tej pracy jak również do wychowania twórczego wykorzystujemy poezję i prozę dziecięcą. Duży nacisk kładziemy na legendy słupskie autorstwa Pani Jolanty Nitkowskiej-Węglarz. Realizując program regionalizmu z ww. legendami zapoznajemy zarówno dzieci jak i rodziców. W ramach działań związanych z regionalizmem już najmłodsze dzieci zaczynamy zapoznawać z naszym miastem, następnie regionem i krajem. Stosujemy urozmaicone formy zajęć: teatrzyki, dramy, inscenizacje, spotkania z interesującymi ludźmi, spacery, wycieczki. Dzieci biorą udział w różnych konkursach i zawodach (w przedszkolnych i międzyprzedszkolnych oraz regionalnych i ogólnopolskich).


© Copyright by CeTe
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013