Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku
3 Maja 15, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8482454
e-mail: 
www: http://www.pm24.slupsk.pl
http://edu.slupsk.eu/placowki/518//

Sprawy finansowe

Sprawy finansowe

Opłatę za wyżywienie, która będzie wyszczególniona na tablicy opłat, wpłacamy na nowe konto: BRE Bank 40 1140 2118 0000 2176 3300 1004
do dnia 5 każdego miesiąca. Pozostałą kwotę (opłata stała) wpłacamy na konto 66 1140 1153 0000 2176 3300 1002 do dnia 10 każdego miesiąca.


Zasady płatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 24 Słupski Niedźwiadek Szczęścia w Słupsku.

Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń przez przedszkole:

  1. 1,00 zł - za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej (6.30 - 7.30; 12.30 - 16.30) - Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827); Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 15 stycznia 2013r. (Dz. U. z 2013r. poz 169)
  2. 7,00 zł – za posiłki wydawane w przedszkolu - Zarządzenie Nr 902/E/2017r Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 sierpnia 2017r.


W naszym przedszkolu prężnie działa również Rada Rodziców.


Rada Rodziców rok szkolny 2017/2018

1. Przewodnicząca: Anna Nikadon (gr. III)

2. Z-ca Przewodniczącej: Wojciech Kwapis (gr. II)

3. Sekretarz: Magdalena Król (gr. I)

4. Skarbnik: Iwona Gotowiec (gr. III)

Kontakt z Radą Rodziców poprzez www.iprzedszkole.progman.pl

Rada Rodziców: 140,00 zł

I rata do 15 października 2017

II
rata do 15 stycznia 2018

płatne na konto Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego nr 24 w Słupsku (w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy)

BGŻ, nr 14 2030 0045 1110 0000 0143 3610


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013