Przedszkole Miejskie nr 24 "Słupski Niedźwiadek Szczęścia" w Słupsku
3 Maja 15, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8482454
e-mail: 
www: http://www.pm24.slupsk.pl
http://edu.slupsk.eu/placowki/518//

CERTYFIKAT "PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ"

Nasze przedszkole już drugi rok szkolny uczestniczy w projekcie ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ czyli zdrowe podejście do życia, realizowanym przez Instytut Żywności i Żywienia. Instytut Żywności i Żywienia dzięki wsparciu organizacji Swiss Contribution realizuje w Polsce globalną strategię Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczącą propagowania zdrowego stylu życia i zapobiegania otyłości. Podstawowym celem projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie nadwadze i otyłości, oraz innym przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

Projekt obejmuje 4 zadania, a nasze przedszkole realizowało Zadanie 2: "Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia, aktywność fizyczną i poziom wiedzy u dzieci i młodzieży".

Na stronie internetowej ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ opublikowano wiadomość o przyznaniu certyfikatu "Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej" placówkom, które już w chwili obecnej, mimo tego, że realizacja projektu została przewidziana na dwa lata, spełniły wszystkie wymagania. Wśród tych placówek znalazło się i nasze przedszkole. Jest to powód do dumy, ale nie zamierzamy zaprzestać działań zmierzających do popularyzacji zdrowego podejścia do życia wśród naszych wychowanków i rodziców. Wręcz przeciwnie, zamierzamy monitorować nasze przedsięwzięcia w tym zakresie i poszukiwać coraz skuteczniejsze metody oddziaływania.
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013