Prezentacje
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8425501
fax: 59 8425501
e-mail: 
www: http://sp1slupsk.pl

Szkolne Procedury w Obliczu Ujawnienia Zjawiska Cyberprzemocy

SZKOLNE PROCEDURY W OBLICZU UJAWNIENIA ZJAWISKA CYBERPRZEMOCY

Pod pojęciem cyberprzemocy rozumiemy wszystkie formy zastraszania, nękania, wyśmiewania przy użyciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Najczęściej obszarem działań są fora dyskusyjne, serwisy społecznościowe, blogi, sms, mms i inne.

1. Wprowadzenie zapisu dotyczącego zakazu używania telefonów komórkowych do nagrywania innych osób, bez ich zgody lub robienia im zdjęć;

2. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy:

a) nauczyciel, pedagog szkolny, dyrektor szkoły, przyjmuje informację o

wykroczeniu – odnotowuje informację i godzinę zgłoszenia;

b) nauczyciel, który nie jest wychowawcą i ma wiedzę o przestępstwie, przekazuje

informację wychowawcy, który przekazuje ją pedagogowi i dyrektorowi szkoły;

c) pedagog, dyrektor wraz z wychowawcą udzielają emocjonalnego wsparcia ofierze

przemocy, a w razie konieczności, np. zapewniają niezbędną pomoc lekarską

pokrzywdzonemu, czy ustalają spotkanie z psychologiem;

3. Ustalenie okoliczności zdarzenia i identyfikacja sprawcy (notatka służbowa pedagoga):

a) rozmowy ze wskazanymi świadkami;

b) sprawdzenie miejsca zdarzenia;

c) ustala z pokrzywdzonym liczbę sprawców i ich dane personalne;

4. Zabezpieczenie dowodów:

a) należy odnotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości, dane nadawcy

(nazwę, adres email, adres strony, nr telefonu komórkowego, itp.);

b) w razie potrzeby, należy poprosić o pomoc nauczyciela informatyki;

4. Rozmowa dyscyplinująca z małoletnim uczniem, który jest sprawcą (wychowawca

z pedagogiem lub dyrektorem szkoły);

5. Powiadomienie o zdarzeniu rodziców:

a) poinformowanie o konsekwencjach, jakie będą wyciągnięte w szkole zgodnie ze

Statutem Szkoły;

b) zawarcie kontraktu;

c) porada i pomoc rodzicom;

d) w uzasadnionych przypadkach podjęcie innych działań zmierzających do wyjaśnienia

zdarzenia;

6. Monitorowanie sytuacji ucznia;

Przydatne strony www:

www.helpline.pl (strona poświęcona pomocy młodym Internautom w sytuacjach zagrożenia w sieci );

www.dzieckowsieci.pl (strona poświęcona bezpieczeństwu w sieci, poradnik „Jak reagować na cyberprzemoc);

www.dyzurnet.pl (strony, na których można zgłaszać nielegalne i podejrzane treści w Internecie);

www.sieciaki.pl (strona promująca bezpieczny Internet dla dzieci i młodzieży).

Opracowała:Sylwia Kozłowicz

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013