Prezentacje
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8425501
fax: 59 8425501
e-mail: 
www: http://sp1slupsk.pl

Ciekawostki z życia "Jedynki"

CIEKAWOSTKI Z DZIEJÓW "JEDYNKI"

punktor Przez 60 lat istnienia szkoły, świadectwo jej ukończenia otrzymało około 6,5 tys uczniów.
punktor Wśród absolwentów są tacy, którzy po ukończeniu studiów powrócili do szkoły jako nauczyciele: p. Krystyna
Włodarczyk (przez 10 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora), p. Jolanta Burzyńska (obecnie wicedyrektor), p. Lilianna
Hryhorowicz, Małgorzata Wojtaszek, Marta Kasicka i Elżbieta Kozłowska.
punktor „Jedynka” znana jest ze stabilnej kadry pedagogicznej. Przez 60 lat uczyło tu 225 nauczycieli. Obecnie grono liczy 42 osoby.
punktor Pracą szkoły kierowali doświadczeni pedagodzy.

- Pierwszy kierownik szkoły, p. Władysław Kijowski posiadał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, w tym medal
„Sprawiedliwy wśród narodów świata” – za pomoc niesioną Żydom w czasie wojny.

- Był członkiem Koła Pierwszych Słupszczan (nr legitymacji 19). W 1998 r. radni Słupska uchwalili, że Władysław Kijowski będzie patronem jednej z osiedlowych ulic w rejonie ulic Bohaterów Westerplatte i Hubalczyków.

- Od 1965 do 1985 r., czyli przez 20 lat, szkołą kierowała p. Janina Rychter, związana z „Jedynką” od 1953 roku. Za swoją pracę była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana, m. in.: „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, ”Złotą Odznaką ZNP” oraz odznaką „Zasłużony dla Miasta i Województwa Słupskiego”.

- Pan Bogdan Leszczuk kierował szkołą w latach 1992 – -2001. W tym okresie otrzymał wiele nagród, m.in.: nagrody Kuratora i Prezydenta Miasta. W szkole dużo się zmieniło. Utworzono pracownię informatyczną oraz sale zajęć zespołów wyrównawczych i gimnastyki korekcyjnej, przejęto Halę Sportową przy ul. Rybackiej. Doświadczenie i umiejętności p. Bogdana Leszczuka doceniły władze miasta; w 2001 r. został powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty w Słupsku (obecnie Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Słupsku).

punktor

Obecnie dyrektorem szkoły jest p. Danuta Wojtas-Palińska. Ukończyła pedagogikę z zakresu nauczania początkowego na WSP w Słupsku,studia podyplomowe „Psychoprofilaktyka w edukacji”. Jest autorką znakomitych artykułów: „Poszanowanie idei podmiotowości po wprowadzeniu reformy oświaty” oraz „Dysleksja, dysgrafia, dysortografia”. W roku
szkolnym 2003/04 prowadziła zajęcia w klasach czwartych wg opracowanego przez siebie programu psychoprofilaktycznego pt. „Jak zdrowo żyć?”. Jest dumna z faktu, iż udało się otworzyć pierwsze w Słupsku boisko plażowe na Hali przy ul. Rybackiej. Realizacja tego wspaniałego przedsięwzięcia była możliwa dzięki nieocenionej pomocy sponsorów , którzy niemal w całości pokryli koszty związane z budową boiska. Powodem satysfakcji jest też organizacja I Festynu Rodzinnego, którego celem jest integracja środowiska lokalnego, uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i wszystkich przyjaciół szkoły. Do sukcesów zaliczyć też może otwarcie w bieżącym roku szkolnym nowoczesnej sali komputerowej w ramach programu MENiS „Pracownia komputerowa w szkole podstawowej”. Jest to zaczątek szerszego wykorzystania technologii komputerowej nie tylko na lekcjach informatyki, ale też na innych przedmiotach. Cieszą ją nowatorskie działania nauczycieli; w ubiegłym tym roku szkolnym zgłoszono 8 programów innowacyjnych. Ponadto nauczyciele poszerzają obowiązujący pakiet edukacyjny o autorskie rozwiązania dotyczące zajęć pozalekcyjnych, godzin wychowawczych. W związku z tym pojawiły się liczne zajęcia pozalekcyjne, m.in.: polonistyczne, matematyczne, dziennikarskie, teatralne, informatyczne, wokalne, plastyczne, sportowe.

punktor Obowiązki wicedyrektora pełni p. Jolanta Burzyńska. Jest absolwentką „Jedynki”. Ukończyła matematykę na WSP (obecnie PAP) w Słupsku. Od wielu już lat organizuje w szkole międzynarodowy konkurs matematyczny Kangur.
Jest współorganizatorem i przewodniczącą komisji międzyszkolnego konkursu przyrodniczego dla klas IV-VI;
działa jako przewodnicząca i członek w komisjach wielu konkursów, które odbywają się na terenie szkoły.
Organizuje warsztaty dla nauczycieli. Przewodniczy zespołom opracowującym plany wynikające z pracy edukacyjnej
szkoły oraz zespołowi analityczno-diagnostycznemu opracowującemu analizy sprawdzianów i ankiet. Jest prezesem
UKS „Jedynka”, w Amatorskiej Lidze Piłki Siatkowej reprezentuje „Jedynkę”, grając w zespole „Relax SP1 Rybacka”.
Bierze też udział w rozgrywkach innych dyscyplin sportowych, takich jak: unihokej, piłka plażowa, badminton.
Organizuje turniej plażowej piłki siatkowej dla pracowników oświaty i wszystkich zainteresowanych tą dyscypliną sportu.
punktor Spośród nauczycieli „Jedynki” aż 21 objęło stanowiska dyrektorów, bądź zastępców w naszej szkole lub w innych. Należą do nich: p. Irena Błońska, p. Jolanta Burzyńska, p. Mieczysław Dropek, p. Gertruda Dzwonnik, p. Janina Janiszewska, p. Małgorzata Kowalska, p. Halina Laskowska, p. Bogdan Leszczuk, p. Julian Łuszkiewicz, p. Daniela Niemiec, p. Eugeniusz Ogiejko, p. Gwidona Ostrowska, p. Ryszard Ożóg, p. Danuta Rybska, p. Janina Rychter, p. Barbara Usowicz, p. Zdzisław Walo, p. Krystyna Włodarczyk, p. Zdzisława Wichniarek, p. Danuta Wojtas-Palińska.
punktor W 1976r. wprowadzono etat pedagoga. Stanowisko to pełniły kolejno panie: Irena Błońska, Sylwestra Banaszczyk i obecnie Bogumiła Okołotowicz.
punktor Szkoła od 1969 r. współpracowała z Fabryką Maszyn Rolniczych. Załoga fabryki udzielała pomocy w różnych pracach na terenie szkoły, użyczała autokaru na wycieczki, wspierała finansowo, m.in. w 1984 r. zakład ufundował stroje chórzystom. Z kolei chór szkolny często uświetniał uroczystości na terenie fabryki.
punktor Wzorowo układa się współpraca z parafią św. Jacka. Ksiądz proboszcz to częsty gość w ”Jedynce”. Wspomaga organizację licznych konkursów, m.in.: „Śpiewajmy kolędy”, „Sacrum w literaturze”, „Rodzinne śpiewanie”, organizuje wycieczki, imprezy dla dzieci. Wspiera również szkołę w dbałości o piękne otoczenie. Od ks. Jana Giriatowicza otrzymała ona sadzonki drzew i krzewów, które ozdabiają teren szkoły oraz hali na ul. Rybackiej. Ma to swoje przełożenie w działalności szkoły, która od wielu już lat jest organizatorem konkursów przyrodniczych dla klas trzecich i szóstych. Społeczność uczniowska dba także o kasztanowca „Heniusia” znajdującego się obok budynku, nazwanego na cześć patrona „Jedynki”.
punktor Szkoła od początku istnienia prowadziła szeroką działalność kulturalną. Uczniowie brali udział w licznych przedstawieniach teatralnych, koncertach, imprezach okolicznościowych i rocznicowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z ciekawymi ludźmi. W szkole gościli, m.in:

Maria Zaborowska – kustosz muzeum

Marek Perepeczko – aktor

Wanda Wiłkomirska – wybitna skrzypaczka

Dariusz Terefenko – pianista

Juliusz Sienkiewicz – wnuk Henryka Sienkiewicza

Znani poeci: Wanda Chotomska, Emilia Waśniowska, Anna Onichimowska, Zygmunt Flis, Zbigniew Kiwka, Aleksander Sokołowski, Aleksander Śnieżko

Sportowcy: Paweł Kryszałowicz, Rafał Kubacki, Kazimierz Adach

Nie zabrakło też gości z zagranicy. Przyjmowaliśmy gości

z Kuby, grupę taneczno-muzyczną z Ghany i Peru, zespół muzyczny z Wilna.

 • „Jedynka” należy do wielkiej rodziny Szkół Sienkiewiczowskich. Jest ich w Polsce ponad 180.
 • Pierwszym rodzicem, który przyszedł zapisać swoje dziecko do "Jedynki" był p. Czesław Gryglewicz, który jednocześnie był organizatorem Komitetu Rodzicielskiego szkoły.
 • Pierwszą sztuką teatralną był „Janko Muzykant” wystawiony w szkole w ramach obchodów świąt wielkanocnych w kwietniu 1946 roku.
 • W kwietniu 1946 r. przedstawiciele Duńskiego Czerwonego Krzyża prowadzili wśród uczniów szczepienia przeciw gruźlicy.
 • W roku szkolnym 1952/1953 szkoła odniosła sukces w skali krajowej, osiągając najlepsze wyniki w hodowli jedwabnika.
 • We wrześniu 1959 r. po remoncie i rozbudowie szkoły zniknęły piece.
 • W 2003 r. szkoła wzbogaciła się o wspaniałe boisko do plażowej piłki siatkowej. Do jego stworzenia potrzebnych było 400 ton piasku.
 • W X 2004r. odbył się I Festyn Rodzinny, którego celem jest integracja środowiska lokalnego, uczniów, rodziców, pracowników ”Jedynki”. Festyn na stałe wszedł do kalendarium imprez szkoły.
 • Otwarcie komputerowej pracowni internetowej( X 2004)
 • II Szkolny Festyn Rodzinny (1 października 2005 r.)
 • Jubileusz 60 - lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku ( 5 maja 2005r.)
 • III Rodzinny Festyn ( 02.06.2007 r.)
 • W V 2008r. - odbył się IV festyn Rodzinny
 • V Szkolny Festyn Rodzinny (30 maja 2008 r.)
 • VI Szkolny Festyn Rodzinny - 30 maja 2009 r.
 • VII Szkolny Festyn Rodzinny - 29 maja 2010r.
 • Uroczystość z okazji 65-lecia SP 1 połączona z obchodami DEN - 15.10.2010r
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013