Aktualności

13 kwietnia 2012, 11:00Święto Szkoły

Niech dobry los się kłania w pas...

Sto lat, sto lat jeszcze raz!

Niech ten Jubileusz milowym będzie kamieniem

Czekamy następnych z wielkim w sercu wzruszeniem.


Dnia 4 kwietnia 2012 roku podczas uroczystości Święta Szkoły słupska Budowlanka zainaugurowała obchody roku jubileuszowego. 16 listopada 2012 roku Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Inżynierów Polskich w Słupsku obchodzić będzie 50 lat istnienia. Właściwy jubileusz poprzedzony będzie wystawą dorobku zawodowego absolwentów szkoły (czerwiec) oraz prelekcjami Czesława Hurynowicza – przedstawiciela Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa (wrzesień).

Tegoroczne obchody Święta Szkoły łączyły wspomnienia inżynierów: byłych nauczycieli oraz absolwentów szkoły, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość. Wśród honorowych gości –inżynierów nauczycieli znaleźli się: inż. Zbigniew Chwieduk, inż. Ryszard Krupiniewicz, inż. Małgorzata Mikołajczak-Paszczyk, inż. Kazimierz Podskarbi, inż. Zygmunt Sadowski, inż. Arkadiusz Woś, inż. Grażyna Żmuda-Trzebiatowska, a także Mirosław Praszczak, który od początku uczył przedmiotów zawodowych. Zostali oni obdarowani przez uczniów kwiatami i symbolicznymi cegiełkami „jubilatkami”. Wśród inżynierów absolwentów znaleźli się: inż. Dagmara Aleksandrowicz, inż. Tomasz Aleksandrowicz, inż. architekt Maciej Araszkiewicz, inż. Grzegorz Bogucki, inż. Katarzyna Cholewińska, inż. Arkadiusz Grochulski, inż. Krzysztof Halaba, inż. Grzegorz Juszczyński, inż. Łukasz Kamiński, inż. architekt Krystian Kozioł, inż. Krzysztof Maciejewski, inż. Jacek Mazurek, inż. Sebastian Michałowski, inż. Wojciech Motek, inż. architekt Anna Oleksińska, inż. Tomasz Praszczak, inż. Ewa Przybylak, inż. Aldona Remelska, inż. Jędrzej Remelski, inż. Stella Ślusarczyk, inż. Michał Tyszka, inż. architekt Agnieszka Wrońska, inż. Radosław Wiśniewski, inż. Arkadiusz Zielonko.

Tradycją obchodów Dnia Patrona jest promowanie talentów uczniowskich. I tak podczas uroczystości z rąk pana Czesława Hurynowicza oraz dyrekcji szkoły nagrody i gratulacje otrzymali:

uczniowie technikum, którzy w XXV Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w Gdańsku zajęli II miejsce drużynowo w okręgu:

Klaudia Laskowska, Paweł Walczak, Mateusz Młynarczyk, Konrad Oleszek – I miejsce indywidualnie, Krzysztof Lembowicz – VI miejsce indywidualnie

Konrad i Krzysztof będą reprezentować ZSBiO w finale centralnym w Bytomiu,

uczniowie szkoły zawodowej, którzy w Ogólnopolskim Turnieju Budowlanym „Złota Kielnia” w Toruniu zajęli:

Marcin Włodarczyk - 9 miejsce, Kacper Brylowski - 17 miejsce , Tomasz Kwidzyński - 34 miejsce , Piotr Małczuk - 34 miejsce.

Przyznano również 6 wyróżnień w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Paryż Północy” dziś i jutro dla:

Malwiny Zielkowskiej, Darii Rogozy, Klaudii Laskowskiej, Konrada Oleszka, Damiana Speidelsbacha, Arkadiusza Szarka.

Listy gratulacyjne otrzymali:

Grzegorz Bernas, który zajął I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie zorganizowanym przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącym odnawialnych źródeł energii oraz stypendyści Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce: Mateusz Lisek z klasy 1A, Emil Konkel z klasy 1A, Konrad Oleszek z klasy 4A, Marcin Włodarczyk z klasy 3D i osiągnięcia sportowe : Adrian Mielewczyk z klasy 1C, Sebastian Sabina z klasy 2c, Kacper Kamiński z klasy 2B, Damian Speidelsbach z klasy 4b.

W drugiej części uroczystości odbyły się dwa konkursy. Szkolny konkurs wiedzy budowlanej i wiedzy z życia szkoły oraz konkurs dotyczący dokonań polskich inżynierów. Inżynierowie absolwenci pokazywali na migi dzieła polskich inżynierów, których nazwiska były podane. Natomiast drużyny klasowe musiały odgadnąć dzieło, którego twórcą był wybrany inżynier.

Przerwy między konkurencjami umilił swą grą na saksofonie i keyboardzie Eryk Kuśmierczyk, uczeń klasy 4b

Całość uroczystość zakończono wspomnieniami przy ciastku i kawie połączonymi ze zwiedzaniem szkoły.

Uroczystość przygotowała i prowadziła klasa IIIc Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod opieką wychowawczyni mgr inż. Marii Jankowskiej.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013