Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych - nabór na semestr zimowy - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych - nabór na semestr zimowy

21 stycznia 2011, 9:19
BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

(kształcenie w trybie zaocznym)


  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(na podbudowie gimnazjum, nauka trwa 3 lata)  • UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, nauka trwa 2 lata)  • SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

  • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (2 lata nauki)

  • TECHNIK PRAC BIUROWYCH (2 lata nauki)

  • TECHNIK ADMINISTRACJI (2 lata nauki)

  • OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA (1 rok nauki)

  • GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH* PROWADZIMY NABÓR NA SEMESTR ZIMOWY *

* ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ 1 LUTEGO 2011 *


Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Tadeusza Kotarbińskiego w Słupsku

ul. Chopina 3, ul. Szarych Szeregów 6

tel / fax: 59 842 49 21 / 59 842 25 42

email: sekretariat@scku.slupsk.pl

www.scku.slupsk.pl