Konferencja inaugurująca projekt pn. „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Konferencja inaugurująca projekt pn. „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”.

27 stycznia 2011, 10:17
Prezydent Miasta Słupska zaprasza przedsiębiorców z branży teleinformatycznej oraz osoby zainteresowane do udziału w konferencji inaugurującej projekt pn. „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”.

Konferencja odbędzie się 4 lutego 2011 roku o godzinie 11.00 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku w ramach poddziałania 2.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną założenia projektu, a przedstawiciel Akademii Pomorskiej przedstawi wykład nt. rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego.

Celem projektu jest stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę, rozbudowę oraz modernizację platform współpracy pomiędzy mieszkańcami a władzami Miasta oraz unowocześnienie słupskiego systemu oświaty.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

- zakup i wdrożenie aplikacji dzienników elektronicznych w słupskich szkołach,

- zakup 600 szt. laptopów, które zastąpią tradycyjne dzienniki w placówkach oświatowych,

- budowę sieci bezprzewodowych w szkołach objętych projektem,

- zakup i wdrożenie techniczne portalów: edukacyjnego, konsultacji społecznych, intranetowego, platformy e-learningowej,

- zakup usługi i sprzętu do transmisji sesji Rady Miejskiej,

- przeprowadzenie w ramach instrumentu elastyczności niezbędnych szkoleń w celu zapoznania przyszłych użytkowników z zasadami korzystania z aplikacji oraz sprzętu.

Całkowity koszt projektu wynosi: 3.284.150 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.463.112,50 zł.