Awans zawodowy nauczycieli szkół i placówek oświatowych miasta Słupska - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Awans zawodowy nauczycieli szkół i placówek oświatowych miasta Słupska

7 lutego 2011, 8:23
Awans zawodowy nauczycieli szkół i placówek oświatowych miasta Słupska

W imieniu prezydenta Słupska Bogdan Leszczuk, dyrektor Wydziału Oświaty uroczyście wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego trzem słupskim pedagogom: Małgorzacie Zaborowskiej (nauczycielce religii z SP nr 7), Katarzynie Dudzie (nauczycielce języka polskiego z Gimnazjum nr 2) i Agacie Szai (nauczycielce teoretycznych przedmiotów zawodowych z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących). Spotkanie odbyło się w poniedziałek 31 stycznia br. w ratuszu.

Ubiegający się o awans zawodowy musieli pomyślnie zdać egzaminy przeprowadzone 3 grudnia 2010 roku przed komisją powołaną przez prezydenta Macieja Kobylińskiego.

W związku z awansem zawodowym ze stopnia nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego zostaną zmienione zasady zatrudnienia (umowy o pracę zawarte z nauczycielami na czas nieokreślony mogą zostać przekształcone w stosunek pracy na podstawie mianowania), a także wzrosną wynagrodzenia tych nauczycieli.