Ruszył innowacyjny projekt: „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Ruszył innowacyjny projekt: „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”

8 lutego 2011, 12:58
Ruszył innowacyjny projekt: „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”

Konferencja inaugurująca projekt pn. „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” odbyła się 4 lutego 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku w ramach poddziałania 2.2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Na spotkanie zaproszeni zostali dyrektorzy szkół, przedsiębiorcy działający w branży IT, słupscy Radni oraz wszyscy zainteresowani zagadnieniem usług elektronicznych w oświacie i samorządzie.

Konferencję otworzyła Agnieszka Nowak, Sekretarz Miasta Słupska. Założenia i zakres rzeczowy projektu, tj. planowane do realizacji w ramach projektu platformy współpracy pomiędzy mieszkańcami a władzami Miasta oraz wdrożenie aplikacji dzienników elektronicznych w słupskich szkołach omówił pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. społeczeństwa informacyjnego Piotr Jackowiak. Janusz Krupa z Departamentu Programów Nauczania i Podręczników Ministerstwa Edukacji Narodowej pogratulował autorom projektu uzyskania dofinansowania na tak kompleksowe i nowatorskie zadanie, którego realizacja znacząco wpłynie na unowocześnienie słupskiego systemu oświaty.

Z kolei dr Zbigniew Ledóchowski z Akademii Pomorskiej przybliżył zebranym temat dotyczący sektora nowoczesnych usług będących cechą społeczeństwa informacyjnego. M.in. omówił technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane w e-administracji i e-oświacie, które będą wdrażane również w naszym mieście.


Do końca czerwca 2011 roku w ramach projektu zaplanowany jest zakup i wdrożenie aplikacji dzienników elektronicznych w słupskich szkołach, zakup 600 szt. laptopów, które zastąpią tradycyjne dzienniki w placówkach oświatowych, budowa sieci bezprzewodowych w szkołach objętych projektem, wdrożenie platformy e-learningowej, portalu edukacyjnego, konsultacji społecznych i intranetowego oraz przeprowadzenie szkoleń w celu zapoznania przyszłych użytkowników z zasadami korzystania z aplikacji oraz sprzętu.

Całkowity koszt projektu wynosi: 3.284.150 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.463.112,50 zł.

Ruszył innowacyjny projekt: „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” (galeria: 2)Ruszył innowacyjny projekt: „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” (galeria: 3)