Radny Wojciech Gajewski zrezygnował ze stanowiska dyrektora V LO w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Radny Wojciech Gajewski zrezygnował ze stanowiska dyrektora V LO w Słupsku

23 lutego 2011, 9:19
Dotychczasowy, wieloletni wicedyrektor i dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Słupsku Wojciech Gajewski zrezygnował z zajmowanego stanowiska. Stało się tak, ponieważ ustawa o samorządzie gminnym zakazuje łączenia funkcji dyrektora jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego (jaką jest szkoła publiczna) z mandatem radnego, który Wojciech Gajewski uzyskał w czasie ostatnich wyborów samorządowych.

„Pożegnanie” odbyło się 16 lutego br. w czasie posiedzenia rady pedagogicznej V LO. W uznaniu zasług prezydent Maciej Kobyliński uhonorował Wojciecha Gajewskiego Nagrodą Prezydenta Miasta Słupska I stopnia za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Nowy dyrektor V LO zostanie wyłoniony w drodze konkursu. Natomiast Wojciech Gajewski pozostanie w szkole jako nauczyciel etatowy.

Wojciech Gajewski jest radnym w okręgu nr 1, członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej oraz nowo powstałego Klubu Radnych - „Słupska Lewica”.