Słupszczanie rywalizowali w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Słupszczanie rywalizowali w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym

7 marca 2011, 13:43
Konkurs matematyczny

Na zaproszenie Wojskowej Akademii Technicznej uczniowie słupskich szkół ponadgimnazjalnych (I LO, II LO, IV LO, V LO i ZSEiO) wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes 2011”, który zorganizowano 3 marca br. w Warszawie.

Zaproszenie naszych uczniów do stolicy jest efektem podpisania w 2010 roku porozumienia pomiędzy samorządem Słupska i dyrektorami słupskich szkół ponadgimnazjalnych a Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, które obejmuje szeroko rozumianą współpracę. W trakcie pobytu w Warszawie młodzież miała możliwość wysłuchania wykładu, zapoznania się z bazą dydaktyczno-naukową WAT i ofertą edukacyjną, a w części konkursowej rozwiązywała test pisemny z matematyki. Z młodzieżą spotkał się również REKTOR – KOMENDANT Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK

Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. dr. hab. n. mat. inż. Jerzy Gawinecki (znany polski kryptolog, specjalizujący się w szyfrowaniu danych w sieciach teleinformatycznych) podkreślił ogromną wiedzę matematyczną uczestników konkursu. Zwycięzcą konkursu został Tomasz Soska (LO w Sokołowie Podlaskim), wśród słupszczan najlepszy wynik osiągnęli: Paweł Racki (I LO), Kacper Żuk (II LO), Klimek Dominika (II LO), Bartosz Szymański (I LO), Wiktoria Lipińska (II LO) i Tomasz Węgiel ( V LO).

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne, WAT oraz Augustowskie Centrum Edukacyjne współrealizujące projekt w ramach środków EFS. Nagrody książkowe dla słupszczan ufundował Prezydent Miasta Słupska Maciej Kobyliński.

Opiekę merytoryczną nad młodzieżą w czasie wyjazdu sprawowała mgr Barbara Maćkowiak (matematyk, I LO), a samorząd Słupska reprezentował Wojciech Gajewski – radny Rady Miejskiej, członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.