Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

23 marca 2011, 13:34

Etap miejski VI edycji Pomorskiego Konkursu wiedzy o Samorządzie Terytorialnym odbył się dzisiaj, tj. 23 marca br., w słupskim ratuszu. Celem konkursu, który jest organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego, kończących się maturą, jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

Konkurs, który na każdym etapie: szkolnym, miejskim i wojewódzkim, przeprowadza się w formie testu, obejmuje problematykę z zakresu: wiedzy ogólnej o administracji publicznej, podstawowych wiadomości o województwie pomorskim,wiedzy o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych: gmin, powiatów i województw.

Na szczeblu miejskim w Słupsku rywalizowało 26 uczniów. Do etapu wojewódzkiego, zakwalifikowali się: Adrian Morka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku, Arnold Nowak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku, Małgorzata Masłyk z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku.

Prezydium kapituły konkursowej, na etapie miejskim, tworzyli: przewodniczący Maciej Kobyliński, prezydent miasta Słupska, wiceprzewodniczący Zdzisław Sołowin, przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku, sekretarz Barbara Grędecka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku.

Etap wojewódzki zaplanowano na 11 kwietnia br. w Gdańsku. Dla trzech najlepszych finalistów oraz nauczycieli-opiekunów przewidziano nagrody pieniężne, natomiast szkoły macierzyste otrzymają nagrody rzeczowe.

Głównym organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Pomorskiego.