Kolejni Wspaniali ze Słupska - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Kolejni Wspaniali ze Słupska

23 marca 2011, 13:39
Rozstrzygnięto XVII Edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Słupsk 2011 r. Komisja Konkursowa na posiedzeniu 18 marca br., spośród 14 zgłoszonych kandydatów ze Słupska i z powiatu słupskiego wybrała 8 Wspaniałych:

1. Sylwia Helena Hawryłko
2. Joanna Róża Krzemińska
3. Kamila Magdalena Krzemińska
4. Karolina Olechnowicz
5. Katarzyna Agnieszka Hładuniuk
6. Agata Natalia Sołoduch
7. Patryk Zentara
8. Kacper Tomasz Kocioł

W eliminacjach ogólnopolskich powiat słupski reprezentować będzie: Sylwia Helena Hawryłko

Wyróżnienia otrzymali: Patrycja Daria Łain, Jan Tomasz Kurczaba, Justyna Anna Janiak, Ewelina Serek, Hanna Maria Basarab, Małgorzata Teresa Gutarowicz

Wyróżnienia w kategorii "opiekun" otrzymali: Marzena Pietruch-Żytkowska, Elżbieta Kaliszczak, Izabella Hirsz, Waldemar Wiśniewski.

Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Działania zasługujące na wyróżnienie to: konsekwentna pomoc potrzebującym, podejmowanie służby na rzecz społeczeństwa i środowiska, zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych, podejmowanie działań na „TAK”, aby w naszym życiu społecznym było mniej agresji i brutalności, a więcej życzliwości, aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.

ORGANIZATORZY: Prezydent Miasta Słupska, Starosta Powiatu Słupskiego, Burmistrzowie i Wójtowie Powiatu Słupskiego, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, Kuratorium Oświaty, Delegatura w Słupsku, Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w Słupsku.