Gwiezdny Krąg - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Gwiezdny Krąg

25 marca 2011, 13:38

Uroczysta Gala Wręczenia Nagród, podsumowująca VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pt.: „Gwiezdny Krąg”, odbyła się dzisiaj, tj. 25 marca br. w słupskim ratuszu. Przedsięwzięcie to, jest kierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski. Najpierw uczestnicy konkursu rywalizowali na etapie lokalnym i regionalnym, a następnie najlepsi wzięli udział w ogólnopolskim finale, który zorganizowano 24 marca br. w Słupsku.

Na szczeblu lokalnym konkurs polegał na rozwiązaniu testu złożonego z 20 pytań na temat Unii Europejskiej. Testy oceniane były przez Szkolne Komisje Konkursowe z poszczególnych szkół, które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie. Natomiast na etapie regionalnym drużyny z poszczególnych szkół miały za zadanie przygotować projekt informatora dot. Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Następnie organizator konkursu, Biuro Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku, spośród nadesłanych projektów informatorów wyłonił 5 najlepszych prac i zaprosił ich autorów do udziału w etapie ogólnopolskim konkursu.

Na finał złożyły się cztery konkurencje: debata na temat: „Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2007 – 2013. Stan wykorzystania środków finansowych w Polsce”, quiz „kto pierwszy ten lepszy”, obrona tezy oraz scenka teatralna.

Z wyzwaniami tymi najlepiej poradzili sobie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, którzy tym samym wywalczyli pierwsze miejsce w konkursie „Gwiezdny Krąg 2011”. Na drugiem miejscu znalazła się drużyna Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Świdwinie. Kolejne lokaty zajęły: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ustce (III), VIII Liceum Ogólnokształcące w Radomiu (IV) i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie (V).

Nagrodę główną, którą jest wyjazd studyjny do Brukseli, ufundowany przez Jarosława Wałęsę, posła do Parlamentu Europejskiego, wręczyła Magdalena Gielo-Politewicz, dyrektor biura eurodeputowanego oraz Arkadiusz Rozpędowski, asystent Jarosław Wałęsy. Natomiast okazały puchar i nagrody rzeczowe przekazał zwycięzcom Maciej Kobyliński, prezydent miasta Słupska, członek Komitetu Regionów przy Unii Europejskiej.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło ponad 80 szkół z terenu całej Polski.