Nowi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych – od września 2011 r. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Nowi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych – od września 2011 r.

14 kwietnia 2011, 8:16

Prezydent Maciej Kobyliński zatwierdził wybór komisji konkursowej, która zarekomendowała 15 osób na stanowiska dyrektorów miejskich placówek oświatowych. Konkurs został zorganizowany w związku z upływem pięcioletniej kadencji. Nominacje wręczone zostaną 1 września br.

 1. Przedszkole Miejskie nr 9 im. Akademii Uśmiechu, ul. Sportowa 10 – Grażyna Forysiak – były dyrektor;

 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka, ul. Leszczyńskiego 17 – Danuta Wyrwas – były dyrektor;

 3. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wł. Broniewskiego, ul. Kilińskiego 38 – Jacek Koryczan – były dyrektor;

 4. Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra St. Hryniewieckiego, ul. Małachowskiego 9 – Paweł Dajer – nowy dyrektor;

 5. Gimnazjum nr 1 im. Roberta Schumana, ul. Deotymy 15a – Bronisław Kisiel – były dyrektor;

 6. Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Sobieskiego 3 – Jolanta Wiśniewska – były dyrektor;

 7. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego, ul. Banacha 17 – Lech Raś – były dyrektor;

 8. Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego, ul. prof. Lotha 3 – Barbara Kujat – były dyrektor;

 9. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego, ul. Szarych Szeregów 15 – Barbara Grędecka – nowy dyrektor;

 10. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3, ul. Zaborowskiej 2 – Mariusz Barański – były dyrektor;

 11. V Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta, ul. Krzywoustego 6 – Wioleta Kurtiak – nowy dyrektor;

 12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Tadeusza Tańskiego, ul. Niedziałkowskiego 2 – Barbara Zakrzewska – nowy dyrektor;

 13. Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Koszalińska 5 – Barbara Siarkowska – były dyrektor;

 14. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Unicef, ul. Krasińskiego 19 – Krzysztof Serafin – były dyrektor;

 15. Środkowopomorskie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kotarbińskiego, ul. Chopina 3 – Jolanta Kapiszka – nowy dyrektor.