Wizyta w zaprzyjaźnionym Grodnie - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Wizyta w zaprzyjaźnionym Grodnie

22 kwietnia 2011, 11:27

W dniach od 13 do 15 kwietnia br. delegacja Słupska, złożona z reprezentantów środowiska oświatowego, przebywała w Grodnie (Białoruś) na zaproszenie mera tego miasta. Celem wizyty było wzmocnienie i rozwój przyjaźni, rozwinięcie współpracy kulturalnej i edukacyjnej oraz zacieśnienie więzi między instytucjami oświatowymi obu miast.

Słupsk reprezentowali Wojciech Gajewski, radny Rady Miejskiej (były dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego), Bogdan Leszczuk, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, Anna Sadlak, zastępca dyrektora WO UM, Ryszard Kwiatkowski, wiceburmistrz Ustki (były zastępca prezydenta miasta Słupska), Barbara Siarkowska, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, Józefa Budzich, dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 8, Renata Draszanowska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz Mariusz Domański, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi.

Rozpoczynając wizytę słupszczanie spotkali się z merem Borysem N. Koziełkowem, który przedstawił swoje miasto i zachęcił do dalszej współpracy obu miast. Z kolei Ryszard Kwiatkowski przedstawił ofertę turystyczną Dwumiasta, zachęcając grodzieńskie firmy turystyczne do nawiązania współpracy ze Słupskiem i Ustką. Następnie podpisano umowy o współpracy pomiędzy słupskimi i grodzieńskimi placówkami oświatowymi:

II LO w Słupsku z SOSZ nr 37 w Grodnie,
CKP w Słupsku z MUPK nr 2 w Grodnie,
ZSEiO w Słupsku z SOSZ nr 13 w Grodnie,
Przedszkole Integracyjne nr 8 w Słupsku z przedszkolem nr 100 w Grodnie,
Szkoła Podstawowa nr 5 w Słupsku ze szkołą nr 2 w Grodnie,
Gimnazjum nr 5 w Słupsku ze szkołą nr 12 w Grodnie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku ze szkołą nr 35 w Grodnie,
V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku z Gimnazjum nr 3 w Grodnie.

W czasie pobytu słupszczanie złożyli wizytę w kombinacie naukowo-produkcyjnym w Grodnie, czyli odpowiedniku słupskiego CKP, gdzie zapoznali się ze specyfiką funkcjonowania tej placówki oraz jej strukturą organizacyjną. Nasza delegacja odwiedziła również przedszkole miejskie nr 100. Dyrektor wraz z dziećmi oprowadził słupszczan po obiekcie, prezentując doskonale wyposażone sale zabaw, specjalistyczne gabinety oraz basen do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Nasi delegaci odwiedzili również SOSZ nr 36 (odpowiednik szkoły średniej) z polskim językiem nauczania. Zwiedzili tę placówkę, rozmawiali z gronem pedagogicznym oraz młodzieżą szkolną. Mieli także okazję zapoznać się z SOSZ nr 13, odpowiednikiem szkoły ekonomicznej, gdzie poznali specyfikę tej placówki, która zwraca szczególną uwag na proces samodoskonalenia nauczycieli oraz wielość kół zainteresowań przeznaczonych dla młodzieży. Przy szkole tej funkcjonują m.in. koła: kultury białoruskiej, rękodzielnictwa, fotografii oraz związane z wojskiem i sportem.

Pobyt w Grodnie to bez wątpienia ogrom wzruszeń i refleksji. Na uwagę zasługuje ciepłe, życzliwe przyjęcie delegacji w każdej ze szkół. Serdeczność władz miasta była zauważalna w każdej chwili.Gościnność i tradycja Grodna to również kuchnia białoruska, której potrawy degustowano. Smaki, aromaty, wrażenia przywieźliśmy ze sobą do Słupska - Renata Draszanowska.

Porozumienie o współpracy Słupska z Grodnem zawarli 30 lipca 2010 r. prezydent Maciej Kobyliński i mer Borys N. Koziełkow.