Podsumowano XVII Edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Słupsk 2011 r. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Podsumowano XVII Edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych Słupsk 2011 r.

30 maja 2011, 9:36
Z tej okazji w ratuszu odbyło się (26.05.'11 r.) spotkanie laureatów miejskiego i powiatowego etapu SKM „8 Wspaniałych” z prezydentem Maciejem Kobylińskim. Informację o przebiegu konkursu przedstawiła Anna Maćkowiak, dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku. Następnie prezydent Maciej Kobyliński, w towarzystwie Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej, przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, wręczył laureatom konkursu: listy gratulacyjne, znaczki „Wspaniałego” oraz nagrody książkowe.

8 Wspaniałych 2011:

1. Sylwia Helena Hawryłko – lat 17. Uczennica III LO w Słupsku. W wolontariacie od czasu szkoły podstawowej. Nie brała udziału w poprzednich edycjach Konkursu.

Od 10 lat należy do 33 Drużyny Harcerskiej, w ramach której m.in. pracowała z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi specjalnej troski, kwestowała na rzecz najuboższych, pomagała w przeprowadzeniu Integracyjnego Turnieju Mikołajkowego, uczestniczyła w przedstawieniach i imprezach okolicznościowych. Bierze udział w turnusach rehabilitacyjnych Stowarzyszenia „Epilepsja”. Działa w kościelnym zgromadzeniu osób niepełnosprawnych „Wiara i Światło”, gdzie m.in. współorganizowała sprzedaż kredy i kadzidła na rzecz wycieczki osób niepełnosprawnych. Należy do grupy teatralnej, której aktorami są także osoby niepełnosprawne. Interesuje się dziennikarstwem (gazetka szkolna, artykuły dla „Naszego Miasta”).

2. Joanna Róża Krzemińska – lat 15. Uczennica Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Redzikowie. W wolontariacie od 2007 r. Nie brała udziału w poprzednich edycjach Konkursu.

Jest bardzo aktywnym członkiem społeczności uczniowskiej. Od kilku lat uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez mających na celu integrację dzieci, młodzieży i dorosłych w Swołowie, gdzie mieszka (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora, Dzień Kobiet, andrzejki itd). Organizuje różnego typu zajęcia dla dzieci z miejscowej świetlicy, a także towarzyszy im jako opiekunka podczas wycieczek wyjazdowych. Zaangażowała się w pomoc przy organizacji festynu „Zielny sierpień 2009 r.” oraz zbiórkę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ma talent wokalny, który prezentuje podczas okolicznościowych imprez.

3. Kamila Magdalena Krzemińska – lat 16. Uczennica Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Redzikowie. W wolontariacie od 2007 r. Nie brała udziału w poprzednich edycjach konkursu.

Chętnie pomaga w działaniach na rzecz klasy i szkoły. Organizuje czas wolny dzieciom i młodzieży w miejscowej świetlicy w ciągu roku szkolnego, a także podczas wypoczynku letniego i zimowego (gotowanie, zajęcia z papieroplastyki itd.); włącza się również w obchody okolicznościowych imprez, np. Dzień Dziadka i Babci, Dzień Seniora, Dzień Kobiet czy festyny (np. „Zielny sierpień 2009”). Zbierała datki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz włączyła się w przygotowanie koncertu charytatywnego na rzecz chorego Kajetana Świtonia. Pomaga starszym. Angażuje się w życie duchowe i kulturalne tutejszej parafii.

4. Karolina Olechnowicz – 17 lat. Uczennica Zespołu Szkół w Siemianicach. W wolontariacie 3 rok. Nie brała udziału w poprzednich edycjach Konkursu.

Rozpoczęła swoje działania jako wolontariuszka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym „Delfin” w Gardnie Wielkiej, gdzie zajmowała się starszymi, niepełnosprawnymi osobami. Należy do Szkolnego Klubu Wolontariusza, z ramienia którego inicjuje i współtworzy różne akcje dobroczynne oraz propaguje czytelnictwo, a także z dużym zaangażowaniem działa w bibliotece (pomoce do prowadzenia zajęć, scenariusze imprez, współorganizowanie konkursów). Na terenie szkoły wspiera dziecko niepełnosprawne, wspomagając w ten sposób pracę nauczyciela. Organizuje też i prowadzi systematycznie zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej z problemami w nauce.

5. Katarzyna Agnieszka Hładuniuk – lat 13. Uczennica gimnazjum Zespołu Szkół Samorządowych w Sycewicach. W wolontariacie od 4 lat. Nie brała udziału w poprzednich edycjach Konkursu.

Jest liderką Szkolnego Klubu Wolontariusza „Promyk” i z jego ramienia prowadzi wiele akcji charytatywnych, np. zbiórka plastikowych nakrętek (dla chorego Maciusia), zbiórka słodyczy (dla dzieci z domu dziecka), kwesta (dla poparzonej Poli), „Góra Grosza” itd. Pomaga dzieciom w nauce w miejscowej świetlicy środowiskowej oraz prowadzi tam zajęcia sportowe i plastyczne, inicjuje zajęcia kulturalne w wiejskiej bibliotece. W zeszłym roku uczestniczyła w realizacji projektu „Pomagam Wam pomagać” Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (zbiórka karmy dla psów i kotów) i nadal z nim współpracuje. Reprezentuje szkołę w licznych zawodach sportowych.

6. Agata Natalia Sołoduch - lat 17. Uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ustce. W wolontariacie od 2009 r. Brała udział w zeszłorocznej edycji Konkursu.

Zapoczątkowała działalność wolontariacką przy Społecznym Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego. Opiekowała się dziećmi z domu dziecka, m.in. pomagając im w odrabianiu lekcji, spędzając z nimi kreatywnie czas i organizując paczki słodyczy. Wspiera działalność Samorządu Uczniowskiego, organizując wigilie, ślubowania klas pierwszych, jubileusz szkoły itd. Jest inicjatorką sztucznego lodowiska w Ustce. Zorganizowała koncerty charytatywne „Dla Hubercika” i „Dla Piotrusia” chorego na naczyniaka. Jest członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Ustka i Samorządu Lokalnego. Jej praca w konkursie „Jestem solą Ziemi i światłością świata” została opublikowana w książce wydanej przez KUL.

7. Patryk Zentara – lat 17. Uczeń I Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Słupsku. W wolontariacie od 2009r. Nie brał udziału w dotychczasowych edycjach konkursu.

Od dwóch lat jest wolontariuszem hospicjum. Praca jego polega nie tylko na pracach porządkowych czy akcyjnych. Patryk pracuje przy łóżku chorego. Karmienie, kąpiel, bycie z chorym należą do jego codziennych obowiązków. Z dużą empatią, bardzo lubiany przez chorych, personel i rodziny. Zawsze można na niego liczyć, bardzo odpowiedzialny i dojrzały. Mimo zajęć w hospicjum aktywnie uczestniczy w życiu swojej klasy – dobrowolnie przyjmuje na siebie dodatkowe obowiązki i zadania na zajęciach.

8. Kacper Tomasz Kocioł – lat 16. Uczeń Gimnazjum nr 3 ZSO nr 2 w Słupsku. W wolontariacie od 2008 r. Nie brał udziału w poprzednich edycjach Konkursu.

Współorganizował Szkolny Klub Wolontariusza w swoim gimnazjum i obecnie jest jego liderem. Jest zaangażowany na rzecz słupskiego hospicjum, domu dziecka, Szkoły Specjalnej nr 5 w Słupsku, schroniska dla zwierząt (wielokrotne kwesty, inne działania). Dla chóru „Fantazja”, w którym śpiewa, stworzył stronę internetową i nadal nią administruje. Od 2008 r. działa w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, np. okazując pomoc przy organizacji Mistrzostw Słupska w Ratownictwie Wodnym czy pełniąc funkcję młodszego ratownika i zabezpieczając kąpieliska wodne w okresie letnim. Jako jedyny uczeń w gimnazjum należy do Szkolnej Służby Medycznej.

W eliminacjach ogólnopolskich powiat słupski reprezentować będzie: Sylwia Helena Hawryłko

Wyróżnienia otrzymali:

Patrycja Daria Łain

Jan Tomasz Kurczaba

Justyna Anna Janiak

Ewelina Serek

Hanna Maria Basarab

Małgorzata Teresa Gutarowicz

Wyróżnienia w kategorii „opiekun” otrzymali:

Marzena Pietruk-Żytkowska

Elżbieta Kaliszczak

Izabella Hirsz

Waldemar Wiśniewski