Projekt „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Projekt „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

21 czerwca 2011, 12:55
Projekt „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Miło nam poinformować, że Pan Jerzy Miller – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji objął honorowym patronatem projekt „E-administracja, E-szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 2.2.2 Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Minister chwali władze Miasta Słupska za przygotowanie projektu, którego celem jest m.in. stworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę platform współpracy między mieszkańcami a władzami oraz wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej i dzienników elektronicznych. Wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu Minister przekazał wyrazy uznania i podziękowania za pracę włożoną w jego przygotowanie.

Dziękując za objęcie naszych działań patronatem honorowym, pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, by realizacja projektu miała jak najlepszy wpływ na informatyzację oświaty oraz na rozwój usług administracji elektronicznej w Mieście Słupsku.