Obóz naukowy Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Obóz naukowy Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków

31 sierpnia 2011, 10:52
W dniu 29.08.2011 piętnastu słuchaczy Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków wróciło z siedmiodniowego obozu naukowego z ośrodka Centrum Kształcenia Praktycznego w Rowach. Obóz zorganizowany został przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku, zaś Słupska Szkoła Młodych Fizyków obozem tym zakończyła drugi rok swojej działalności. Szkoła działa przy I Liceum Ogólnokształcącym i współpracując z Instytutem Fizyki Akademii Pomorskiej grupuje młodzież z różnych słupskich szkół gimnazjalnych i liceów.

Uczestnicy obozu wysłuchali następujących referatów :

- Elementarne cegiełki w budowie materii (dr Tomasz Wróblewski, prodziekan Wydz. Mat-Przyr. Akademii Pomorskiej, Instytut Fizyki )

- Program ochrony foki szarej i działalność fokarium w Helu ( kpt. ż.w. Jerzy Babiński )

- Luminescencja – mechanizm i rodzaje ( dr Mirosław Brozis, wicedyrektor Instytutu Fizyki AP )

- System automatycznej nawigacji w ruchu morskim w basenie morza Bałtyckiego ( gł. inspektor Inspektoratu Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku )

- Fraktale i wymiar fraktalny. Budowanie fraktali w wyniku elektrolizy roztworu siarczanu miedzi ( mgr Andrzej Krzysztofowicz, Instytut Fizyki AP ).

Oprócz tego w trakcie obozu odbywały się zajęcia w trzech grupach, prowadzone przez 2 nauczycieli I LO. Każdy z uczestników wziął udział w sumie w 15 godzinach takich zajęć. W trakcie tych zajęć wykonano szereg doświadczeń, m.in. z użyciem ciekłego azotu, badano własności materiałów dylatancyjnych ( mączka kartoflana i woda ) oraz tiksotropowych ( keczup ), zapoznano się z ogromną ilością zabawek edukacyjnych, pomocnych w nauczaniu fizyki ( udostępnionych przez Instytut Fizyki AP ).

Uczestnicy obozu rozwiązywali m.in. takie zagadnienia, jak :

- dlaczego łamana nitka spaghetti łamie się prawie zawsze na trzy części,

- jak zmierzyć prędkość światła przy pomocy tabliczki czekolady i mikrofalówki,

- jak wydostać keczup z butelki bez jej rozbijania,

- jak w domowych warunkach wyhodować własne DNA,

- dlaczego ugotowane ziarenko ryżu skacze do góry i na dół w szklance gazowanego napoju,

- dlaczego ugotowane kluseczki wypływają na powierzchnię zupy, a surowe pozostają przy dnie,

Sporo tego typu pytań i problemów pozostawiono uczestnikom do samodzielnego rozwiązania, a ich wyniki zostaną przedstawione na spotkaniach SSMF w nowym roku szkolnym.

Grupy zajmowały się również rozwiązywaniem zadań przygotowujących do tegorocznych edycji, Olimpiady Fizycznej i konkursu „Lwiątko” oraz pracowały nad podstawami rachunku różniczkowego, zapoznawały się z funkcjami trygonometrycznymi i rachunkiem logarytmów.

Oczywiście były także kąpiele w morzu ( Ośrodek CKP położony jest 200 m od plaży ), siatkówka, nauka brydża, ping-pong i ogniska z kiełbaskami.