Szkolenie w ramach projektu „E-administracja, e – szkoła....” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Szkolenie w ramach projektu „E-administracja, e – szkoła....”

1 sierpnia 2011, 9:38
Szkolenie w ramach projektu „E-administracja, e – szkoła....”
W dniu 27 lipca 2011 r., w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „E – administracja, e – szkoła – wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Pracownicy Urzędu i jednostek podległych szkolili się z administrowania i obsługi Portalu Konsultacji Społecznych, który Miasto zakupiło w ramach projektu. Szkolenie obejmowało administrowanie portalem w tym m.in. umieszczanie informacji dotyczących konsultacji społecznych w portalu, moderowanie forum internetowym.

Utworzony portal będzie pozwalał na pełną komunikację pomiędzy urzędem a mieszkańcami i przedsiębiorcami. Udostępnienie mieszkańcom potrzebnych materiałów niezależnie od formy (tekst, prezentacje itp.) umożliwi zaspokojenie potrzeby informacji o procesach tworzenia dokumentów strategicznych miasta oraz o procesie zarządzania Miastem. Natomiast możliwość wyrażenia opinii na forum da poczucie współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji i wpływaniu na nie w taki sposób, aby były zgodne z oczekiwaniami mieszkańców Słupska.

Kolejne szkolenia zaplanowane w ramach projektu tj. szkolenia z obsługi platformy e-learningowej oraz aplikacji dzienników elektronicznych zostaną przeprowadzone w sierpniu br.http://www.slupsk.pl/!links/_CACHE/r13086544007b571945096db12c99c728a32109fed4_800x600.jpg