Oddziały przedszkolne - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Oddziały przedszkolne

7 września 2011, 8:25

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty – w roku szkolnym 2011/2012 sześciolatek urodzony w 2005r. ma obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Według stanu na dzień 5 września 2011r. słupskie sześciolatki uczęszczają do:

przedszkoli publicznych – 342 dzieci

przedszkoli niepublicznych – 29

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 186

klas I w szkołach podstawowych publicznych – 213

klas I w szkołach podstawowych niepublicznych – 16

razem – 786


Liczba 6-latków zamieszkałych w Słupsku wynosi – 828


Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w roku szkolnym 2011/2012 oddziały przedszkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych – w sumie 18 oddziałów:

  - Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 oddziały,

  - Szkoła Podstawowa nr 2 – 2 oddziały,

  - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2 oddziały,

  - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 – 2 oddziały, w tym 1 integracyjny,

  - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 – 1 oddział,

  - Szkoła Podstawowa nr 6 – 2 oddziały,

  - Szkoła Podstawowa nr 7 – 1 oddział,

  - Szkoła Podstawowa nr 8 – 2 oddziały,

  - Szkoła Podstawowa nr 9 – 2 oddziały,

  - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 – 2 oddziały, w tym 1 integracyjny


Oddziały integracyjne, sportowe i dwujęzyczne – rok szkolny 2011/2012:

Oddziały integracyjne funkcjonują w szkołach:

 • Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

 • Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

 • Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10

 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6

Oddziały sportowe funkcjonują w szkołach:

 • Szkole Podstawowej nr 3

 • Szkole Podstawowej nr 8

 • Gimnazjum nr 1

 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4

 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6

Oddziały dwujęzyczne:

 • Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznym


Przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku funkcjonuje filia szkoły szpitalnej licząca 6 oddziałów.


W sumie w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonuje:

oddziały integracyjne 34

oddziały w szkole szpitalnej 6

oddziały sportowe 9

oddziały dwujęzyczne 3