Wojewódzka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją.

28 września 2011, 10:36
Wojewódzka Inauguracjia Roku Szkoły z Pasją

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ogłosiła rok szkolny 2011/2012 Rokiem Szkoły z Pasją.

22 września 2011 r. w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, z udziałem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall, odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkoły z Pasją. W czasie spotkania prezentowane były działania szkół i organizacji pozarządowych województwa pomorskiego na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów. Słupsk reprezentowała delegacja w składzie: Bogdan Leszczuk, dyrektor Wydziału Oświaty UM, Aldona Pląska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Danuta Pokorska, dyrektor Przedszkola nr 23 i Jolanta Wiśniewska, dyrektor Gimnazjum nr 2, która przedstawiła prezentację działań szkoły na rzecz rozwijania pasji uczniowskich we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rok Szkoły z Pasją ma na celu zapewnienie odpowiedniego do potrzeb i możliwości, rozwoju każdego ucznia. Szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła umożliwia również prowadzenie ciekawych działań pozalekcyjnych, współtworzonych przez organizacje pozarządowe. Jest to jeden ze sposobów wzbogacenia oferty szkoły o elementy, dzięki którym dzieci i młodzież uczą się zaangażowania, współpracy, aktywności obywatelskiej, wrażliwości na potrzeby innych, wolontariatu lub rozwijają swoje pasje i talenty.

Szkoły z pasją kierują się następującymi zasadami:

  1. Uczeń jest najważniejszy.

  2. Rodzice są współtwórcami szkoły.

  3. Nauczyciel rozbudza pasje uczniów.

  4. Dyrektor liderem postępu szkole.

  5. Szkoła to nie tylko lekcje.Wojewódzka Inauguracjia Roku Szkoły z PasjąWojewódzka Inauguracjia Roku Szkoły z PasjąWojewódzka Inauguracjia Roku Szkoły z Pasją