„za Długoletnią Służbę” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

„za Długoletnią Służbę”

4 października 2011, 15:18
za długoletnią służbę
Uroczystość wręczenia medali „za Długoletnią Służbę” odbyła się dzisiaj, tj. 4 października br. w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku. W imieniu Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP medale wręczył Roman Zaborowski, wojewoda pomorski. Uhonorowani zostali: Maciej Kobyliński, prezydent miasta Słupska (złoty), Barbara Skóra, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Handlu (złoty), Grażyna Homerda, inspektor Wydziału Oświaty (srebrny) i Anna Łączyńska, inspektor Wydziału Oświaty (złoty). Uroczystość uświetnił występ chóru „Fantazja” pod kierownictwem Liliany Zdolińskiej.


Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku. Dzielił się na trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej. Koszty nadania medalu ponosił odznaczony.

Prawo do medalu uzyskiwało się z tytułu pracy w służbie Państwa lub instytucji publicznoprawnych. Po 10 latach służby pełnionej po 11 listopada 1918 roku uzyskiwało się brązowy medal, po 20 latach – srebrny, a po 30 latach miał być przyznawany medal złoty, do czego nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Przerwy w okresach służby lub opuszczenie służby nie stanowiły przeszkody w nadaniu medalu. Medalu nie otrzymywały osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym lub dyscyplinarnym, jeśli pociągał za sobą rozwiązanie stosunku służbowego lub osoby, z którymi z ich winy rozwiązano umowę o pracę. Po ponownym przyjęciu do służby, osoby takie miały prawo do przyznania medalu, po przesłużeniu odpowiednich okresów, liczonych od dnia ponownego przyjęcia do służby.

Medal noszono na lewej stronie piersi, w kolejności po wówczas obowiązujących odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami zagranicznymi.

Odznaczenie zostało odnowione w 2007 roku jako Medal za Długoletnią Służbę, zmieniając pisownię słowa "za" z wielkiej litery na małą. Medal ustanowiono ustawą z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy z dnia 16 października 1992 roku o orderach i odznaczeniach (razem z Krzyżem Wojskowym, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Morskim Krzyżem Zasługi, Morskim Krzyżem Zasługi z Mieczami, Lotniczym Krzyżem Zasługi, Lotniczym Krzyżem Zasługi z Mieczami). Zmiana weszła w życie 10 października 2007 roku. Równocześnie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeniem z dnia 31 lipca 2007 roku zmienił rozporządzenie z dnia 10 listopada 1992 roku w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń.

Zgodnie z treścią wyżej wymienionej ustawy "Medal za Długoletnią Służbę jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa". W systemie starszeństwa polskich odznaczeń zajmuje miejsce za Medalem za Ofiarność i Odwagę, a przed Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Zachowano trzystopniowy podział.

za długoletnią służbęza długoletnią służbęza długoletnią służbęza długoletnią służbęza długoletnią służbęza długoletnią służbęza długoletnią służbęza długoletnią służbęza długoletnią służbęza długoletnią służbę