Najlepsi z najlepszych - stypenia Prezydenta Miasta Słupska - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Najlepsi z najlepszych - stypenia Prezydenta Miasta Słupska

5 października 2011, 11:18
Najlepsi z najlepszych - stypenia Prezydenta Miasta Słupska

Już po raz czternasty – w dniu 7 października 2011 roku o godzinie 1300 odbędzie się w słupskim ratuszu w sali 211 uroczystość wręczenia stypendiów Prezydenta Miasta Słupska za rok szkolny 2010/2011, zorganizowana przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku, z udziałem dyrektorów szkół i rodziców nagrodzonych uczniów, przedstawicieli słupskiej delegatury Kuratorium Oświaty i zaproszonych gości: parlamentarzystów, przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku i nauczycielskich związków zawodowych.

Prezydent Maciej Kobyliński wręczy listy gratulacyjne 52 najlepszym uczniom gimnazjów (29) i szkół ponadgimnazjalnych(23) w Słupsku, zakwalifikowanych spośród 95 zgłoszonych. Jednocześnie na wskazane konta bankowe zostaną przekazane środki finansowe. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Macieja Kobylińskiego – przez 10 m–cy będą oni otrzymywać stypendium w wysokości 250 złotych. Aby otrzymać takie stypendium należało – zgodnie z uchwałą nr LVIII/886/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk – spełniać określone kryteria:

  • minimalna średnia stopni z zajęć edukacyjnych – 5,5 lub 4,75 (w przypadku finalistów i laureatów konkursów)

  • udział w konkursach i olimpiadach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,

  • legitymować się co najmniej dobrą oceną z zachowania, jak też aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły.

Słupsk, dnia 07 października 2011r.

Najlepsi z najlepszych - stypenia Prezydenta Miasta SłupskaNajlepsi z najlepszych - stypenia Prezydenta Miasta SłupskaNajlepsi z najlepszych - stypenia Prezydenta Miasta SłupskaNajlepsi z najlepszych - stypenia Prezydenta Miasta Słupska