„SZKOŁA SUKCESU” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

„SZKOŁA SUKCESU”

12 października 2011, 9:51
„SZKOŁA SUKCESU”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku jako jedyna szkoła w powiecie słupskim przystąpił w roku szkolnym 2011/2012 do udziału w ponadregionalnym projekcie „SZKOŁA SUKCESU” - Edycja II, realizowanym przez uznaną szkołę językową English Unlimited w Sopocie.

Projekt realizowany jest na mocy umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”,Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4.- Modernizacja metod i treści kształcenia.

W ramach powołanego Szkolnego Koła Naukowego uczniowie klas drugich technikum (16 uczniów) przez trzy lata uczestniczą w zajęciach z języka niemieckiego (w sumie 300 godzin) oraz przedsiębiorczości z wykorzystaniem e-learningu. Innowacyjność zajęć polega na ścisłej korelacji treści z języka niemieckiego z realizowanymi zadaniami na platformie e-learningowej z przedsiębiorczości.

Tak więc poziom umiejętności językowych uczestników może być zróżnicowany, bo poznawać będą od podstaw język biznesowy. Najbardziej aktywni uczniowie wezmą udział również w letnich obozach naukowych mających na celu połączenie wypoczynku z pobudzeniem ich do przedsiębiorczej aktywności.

Udział w projekcie stanowi szansę zarówno dla uczniów, jak i dla szkoły by wdrażać i upowszechniać innowacyjne podejście w nabywaniu wiedzy oraz kształceniu kompetencji pożądanych przez rynek pracy. Nabycie umiejętności kluczowych, w tym językowych poprzez udział w Szkolnym Kole Naukowym, umożliwi uczniom naszej szkoły przygotowanie się do praktyk zawodowych w Niemczech (w Turyngii) oraz ułatwi im wejście na europejski rynek pracy.


Aldona Pląska

dyrektor ZSP nr 1

w Słupsku

„SZKOŁA SUKCESU” (galeria: 2)