Egzamin z udzielania pierwszej pomocy - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Egzamin z udzielania pierwszej pomocy

31 października 2011, 14:36
Egzamin z udzielania pierwszej pomocy

18 nauczycieli z 13 słupskich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych uczestniczyło w dniach 18 - 28 października 2011 r. w szkoleniu przygotowującym nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów z Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Słupsku w oparciu o ramowy program opracowany przez Ministerstwo Zdrowia.

W dniu 28 października 2011 r. wszyscy uczestnicy szkolenia z powodzeniem zdali egzamin teoretyczny oraz praktyczny. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wręczył nauczycielom Jan Wild, dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku.

Było to pierwsze szkolenie w tym zakresie, przygotowane przez MODM w Słupsku.

Z uwagi na duże zainteresowanie nauczycieli tą formą nabywania dodatkowych uprawnień planowane są kolejne edycje tego szkolenia.

Egzamin z udzielania pierwszej pomocy