Międzynarodowy program Microsoft Partners in Learning - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Międzynarodowy program Microsoft Partners in Learning

23 listopada 2011, 8:31
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku zakwalifikował się do międzynarodowego programu Microsoft in Learning ( jako jedna z 500 szkół w Polsce), którego autorem jest firma Microsoft i WSiP.
Projekt trwa od października 2011 r. do maja 2012r. W wyniku realizacji projektu uczniowie i nauczyciele szkoły wezmą udział w cyklu szkoleń z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnej.
Nauczyciele zapoznani zostaną z metodami i narzędziami TiK wzbogacającym,i lekcje i uczącymi twórczego, otwartego myślenia oraz trendach w edukacji - tablety w edukacji, e-booki.
Uczniowie uczestniczyć będą w szkoleniach z najnowszych technologii, otrzymają (szkoła także) dostęp do bezpłatnego legalnego oprogramowania, w szczególności do narzędzi developerskich.
Szkoła uzyskała tytuł Innowacyjnej Szkoły Partners in Learning.
Realizacja programu Partners in Learning pozwoli uczniom szkoły kształcącym się w zawodach technik technologii drewna, technik informatyk, technik organizacji reklamy i fototechnik na uzyskanie dodatkowej nowoczesnej wiedzy z zakresu TiK, która jest podstawą rozwoju i dobrze przygotowuje do życia zawodowego w świecie opartym na wiedzy.