Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt „ Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli” - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt „ Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli”

25 listopada 2011, 13:29
Zaproszenie na konferencję otwierającą projekt  „ Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli”


Akademia Pomorska w Słupsku oraz Miasto Słupsk zapraszają na konferencję otwierającą realizację projektu pn. „Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działania 3.3 „Poprawa jakości kształcenia, Działanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli współfinansowanego
przez Europejski Fundusz Społeczny Unii Europejskiej.Konferencja odbędzie się 28 listopada br. o godz. 13.00

w sali 211 im. Konstytucji 3 Maja Urzędu Miejskiego w Słupsku,

Plac Zwycięstwa 3.Celem projektu "Praktyka bez wad – nowa jakość w kształceniu nauczycieli" jest zmiana jakościowa w przygotowaniu studentów kierunku: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez wsparcie szkół podstawowych i przedszkoli
ze Słupska w realizacji praktyk pedagogicznych.

Głównym założeniem jest opracowanie innowacyjnego Programu Praktyk Pedagogicznych, który dostosuje kompetencje i umiejętności przyszłych nauczycieli do specyfiki teraźniejszej edukacji. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 60 nauczycieli szkół podstawowych
i przedszkoli pod kątem wykorzystania nowych metod i technik nauczania przy użyciu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych, m.in. tablic interaktywnych.

Praktyki pedagogiczne odbędzie 130 studentów Akademii Pomorskiej w Słupsku, uzyskując dodatkowe kwalifikacje niezbędne w pracy współczesnego nauczyciela.


Projekt realizowany jest przez Akademię Pomorską w Słupsku w partnerstwie z Miastem Słupsk. Całkowita wartość projektu wynosi 1 218 721,00 zł.Okres realizacji projektu: 1.10.2011 r. - 30.06.2015 r.S E R D E C Z N I E Z A P R A S Z A M Y


Do pobrania