Konferencja „Uczeń z zespołem Aspergera – wyzwanie pedagogiczne i psychologiczne. Praktyczne aspekty diagnozy, terapii i edukacji. - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Konferencja „Uczeń z zespołem Aspergera – wyzwanie pedagogiczne i psychologiczne. Praktyczne aspekty diagnozy, terapii i edukacji.

20 grudnia 2011, 14:55
Konferencja „Uczeń z zespołem Aspergera – wyzwanie pedagogiczne i psychologiczne. Praktyczne aspekty diagnozy, terapii i edukacji.

W dniu 19 grudnia 2011 roku w Urzędzie Miejskim w Słupsku w sali Konstytucji 3 Maja odbyła się Konferencja pn „Uczeń z zespołem Aspergera – wyzwanie pedagogiczne i psychologiczne. Praktyczne aspekty diagnozy, terapii i edukacji.

Konferencję prowadziła dr Agnieszka Rynkiewicz, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, jest pedagogiem specjalnym i lekarzem. Od roku 2009 jest jednym z dyrektorów w zarządzie Autism Society of Washington. Pisze artykuły, prowadzi warsztaty i szkolenia na temat terapii i nauczania wysoko funkcjonujących osób z autyzmem i zespołem Aspergera.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz pedagodzy szkolni ok 50 osób.

Organizatorami Konferencji byli Wydział Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego, oraz Dyrektor Zespołu Szkół STO w Słupsku.

Konferencja „Uczeń z zespołem Aspergera – wyzwanie pedagogiczne i psychologiczne. Praktyczne aspekty diagnozy, terapii i edukacji.Konferencja „Uczeń z zespołem Aspergera – wyzwanie pedagogiczne i psychologiczne. Praktyczne aspekty diagnozy, terapii i edukacji.Konferencja „Uczeń z zespołem Aspergera – wyzwanie pedagogiczne i psychologiczne. Praktyczne aspekty diagnozy, terapii i edukacji.Konferencja „Uczeń z zespołem Aspergera – wyzwanie pedagogiczne i psychologiczne. Praktyczne aspekty diagnozy, terapii i edukacji.Konferencja „Uczeń z zespołem Aspergera – wyzwanie pedagogiczne i psychologiczne. Praktyczne aspekty diagnozy, terapii i edukacji.