Zajęcia z wykorzystaniem Słupskiej Oświatowej Platformy E-learningowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Zajęcia z wykorzystaniem Słupskiej Oświatowej Platformy E-learningowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku

4 stycznia 2012, 12:43
Lekcja e-learningowa w SP3, fot. M. Słupczewski

W dniu 3 stycznia 2012 r. w SP 3 w Słupsku odbyła się kolejna już lekcja z wykorzystaniem Słupskiej Oświatowej Platformy E-learningowej. Podczas zajęć uczniowie klasy VI c przeszli szkolenie z przyrody na temat znaczenia liści dla rośliny i człowieka.

Po zalogowaniu się do Słupskiej Oświatowej Platformy E-learningowej dzieci zapoznały się z jej zasobami oraz zasadami korzystania z systemu. Następnie obejrzały prezentację multimedialną, po czym wykonywały interaktywne ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę. W dalszej części szkolenia przystąpiły do rozwiązywania testu sprawdzającego stopień opanowania nowych wiadomości. Po zapoznaniu się z wynikami testu, dostępnymi od razu po jego ukończeniu, przystąpiły do wypełniania ankiety ewaluacyjnej. Zajęcia wzbudziły zainteresowanie uczniów.

Szkolenie przeprowadziła nauczycielka przyrody - Barbara Duszyńska. Obserwatorem lekcji był Michał Słupczewski – podinspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Słupsku, dyrekcja szkoły i zaproszeni nauczyciele.

Warto wspomnieć, że w SP 3 pierwszy kurs on-line odbył się dnia 2 grudnia 2011 r. Od tego czasu lekcje z wykorzystaniem platformy odbywały są cyklicznie, niektóre z nich, np. w dniu 22 grudnia 2011 r. miały charakter otwarty, uczestniczyli w nich nauczyciele.

Platforma e-learningowa umożliwia zdobywanie i utrwalanie wiadomości w domu bez presji czasowej występującej podczas nauczania tradycyjnego. Dzięki temu uczeń ma możliwość ponownego odtworzenia lekcji i ćwiczeń. Czasowo ograniczona jest tylko dostępność do testów, aby nie mógł on się wcześniej z nimi zapoznać.

Dzięki e - learningowi uczniowie mają możliwość odkrywania nowych obszarów wiedzy, rozwijania zainteresowań i kształcenia umiejętności oraz doskonalenia organizacji czasu efektywnej nauki.

Lekcja e-learningowa w SP3, fot. M. SłupczewskiLekcja e-learningowa w SP3, fot. M. SłupczewskiLekcja e-learningowa w SP3, fot. M. SłupczewskiLekcja e-learningowa w SP3, fot. M. SłupczewskiLekcja e-learningowa w SP3, fot. M. SłupczewskiLekcja e-learningowa w SP3, fot. M. SłupczewskiLekcja e-learningowa w SP3, fot. M. SłupczewskiLekcja e-learningowa w SP3, fot. M. Słupczewski