Podpisanie Porozumienia między Szkołą Policji a Zepołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Podpisanie Porozumienia między Szkołą Policji a Zepołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku

23 stycznia 2012, 11:56
Podpisanie Porozumienia między Szkołą Policji a Zepołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Słupsku

W dniu 19 stycznia 2012r. zostało podpisane porozumienie między Szkołą Policji w Słupsku a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4.
Uroczystość miała miejsce w Szkole Policji, którą reprezentował Komendant inspektor Jacenty Bąkiewicz.

Szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Barbara Zakrzewska.
Porozumienie podpisano w obecności Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska Pana Krzysztofa Sikorskiego, zaproszonych gości, wśród których byli także przedstawiciele młodzieży „Mechanika”.

Zawarte porozumienie przyniesie Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 dużo korzyści, w klasie kształcącej w zawodzie technik mechanik zostanie wprowadzony dodatkowy profil policyjny – kryminalistyka, co poszerzy ofertę oświatową naszej szkoły i uatrakcyjni tradycyjny kierunek kształcenia. Wprowadzenie profilu policyjnego jest korzystne także ze względów społecznych, ponieważ większa grupa uczniów pozna zagadnienia prawne.

Po uroczystości podpisania Porozumienia ze Szkołą Policji uczniowie „Mechanika” mogli zwiedzić obiekty szkoły.

Uczniowie klasy II c T wraz z opiekunem Panią Justyną Surmacz zwiedzili na terenie Szkoły Policji sale dydaktyczne, strzelnicę, salę symulacyjną, w której odbywają się zajęcia praktyczne oraz salę przesłuchań. Ciekawostką było Muzeum Kryminalistyki, w którym zobaczyli wiele ciekawych eksponatów związanych z pracą w Policji (narzędzia, broń, mundury a także pojazdy policyjne).


Podpisanie Porozumienia między Szkołą Policji a Zepołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w SłupskuPodpisanie Porozumienia między Szkołą Policji a Zepołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w SłupskuPodpisanie Porozumienia między Szkołą Policji a Zepołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w SłupskuPodpisanie Porozumienia między Szkołą Policji a Zepołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w SłupskuZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły PolicjiZwiedzanie obiektów Szkoły Policji