Sukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Sukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną

8 marca 2012, 11:48
Sukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną

Na zaproszenie Wojskowej Akademii Technicznej 2 marca 2012 roku młodzież ze słupskich szkół ponadgimnazjalnych (I LO, II LO, V LO, ZSEiO, ZSP nr 1, ZSP nr 4) brała udział w III Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” im. gen. dyw. prof. zw. dr hab. inż. Sylwestra Damazego Kaliskiego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół objętych patronatem Wojskowej Akademii Technicznej. Honorowy patronat nad konkursem sprawuje Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas oraz JM Rektor – Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów, zainteresowanie młodzieży studiami politechnicznymi oraz ujawnianie młodych talentów.

W dziesiątce najlepszych spośród 101 finalistów konkursu znalazła się dwójka przedstawicieli ze szkół słupskich. Miejsce VI zajął – Wojciech Pituła (V LO im. Z. Herberta), a X Aleksander Gaik (II LO im. A. Mickiewicza). Wyróżniona dziesiątka otrzymała nagrody rzeczowe ufundowane przez władze Uczelni i sponsorów. Dla czwórki finalistów ze Słupska, z najlepszym wynikiem nagrody książkowe ufundował również Maciej Kobyliński Prezydent Miasta Słupska. Ponadto Beata Chrzanowska – wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wojciech Gajewski – członek Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Słupsku odebrali specjalną nagrodę ufundowaną przez Novell Sp. z o.o. w Warszawie i Jujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. w Warszawie dla powiatu, z którego pochodziła największa liczba finalistów konkursu.

Do finału ze Słupska zakwalifikowało się 19 uczestników, w tym 9 z II LO. Nagroda – serwer Suse Linux Enterprise 11 SP1 Server o wartości ponad 3.200 zł zostanie przekazana dla II LO.

Wyjazd do Warszawy był możliwy dzięki podpisanemu porozumieniu Samorządu Miasta Słupska oraz słupskich szkół ponadgimnazjalnych z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie. Porozumienie obejmuje wspólne działania na rzecz rozwoju edukacji młodzieży, propagowania wiedzy technicznej i przygotowywania przyszłych kadr inżyniersko-technicznych na potrzeby polskiej nauki, gospodarki i regionu. Obejmuje również wzajemną promocję, szkolenia nauczycieli oraz wizyty studyjne klas wojskowych.

W trakcie wizyty w WAT nauczyciele i opiekunowie młodzieży mieli możliwość wysłuchania wykładu na temat: „Jak uczyć ucznia uczenia się?” – dr Colina Rose, brytyjskiego eksperta w dziedzinie edukacji i metod efektywnego uczenia się, publicysty, trenera i wykładowcy, który w swojej pracy dąży do jak najlepszego dostosowania dzisiejszej edukacji do specyfiki zatrudnienia w XXI wieku.

Podstawową tezą dr. Colina Rose jest pogląd, że uczniowie dzisiejszych szkół i uniwersytetów będą funkcjonowali na złożonym i ciągle zmieniającym się rynku pracy. Skutkiem tego będzie konieczność szybkiego przekwalifikowania i przystosowania do nowych zawodów, a zatem potrzeba szybkiego uczenia się i nabywania nowych umiejętności. Jak podkreślił dr Colin Rose takie możliwości stwarza studiowanie na WAT.

Ponadto odbył się panel dyskusyjny na temat: „Jak pomóc uczniowi stać się studentem” oraz umożliwiono uczniom i gościom zapoznanie się ze sprzętem wojskowym i laboratoriami uczelni. Ważnym punktem w programie wizyty było spotkanie z Rektorem – Komendantem WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem.

Aktualnie na WAT kształci się czwórka absolwentów dwóch słupskich ogólniaków ( II LO, V LO).

Sukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię TechnicznąSukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię TechnicznąSukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię TechnicznąSukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię TechnicznąSukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię TechnicznąSukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię TechnicznąSukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię TechnicznąSukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię TechnicznąSukcesy słupszczan w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Archimedes” organizowanym przez Wojskową Akademię Techniczną