XII Międzynarodowy Konkurs Stolarski - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

XII Międzynarodowy Konkurs Stolarski

20 marca 2012, 8:18

Dnia 12 marca 2012 roku odbył się XII MIĘDZYNARODOWY KONKURS STOLARSKI w Szczecinie.

Ideą corocznych zmagań uczniów ze szkół polskich, niemieckich, litewskich oraz białoruskich było podniesienie rangi zawodów stolarz i technik technologii drewna, jak również umożliwienie uczniom w tej otwartej rywalizacji fair play, zaprezentowanie wysokiego poziomu zdobytej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności stolarskich.

Celem konkursu jest nawiązanie międzynarodowej współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami i szkołami kształcących w zawodach technik technologii drewna i stolarz.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku reprezentowały dwie drużyny kształcące w zawodach technik technologii drewna i stolarz. Są to: Rejt Paweł klasa III T d, Pągowski Paweł klasa I Td z Technikum Nr 3 oraz Palkowski Damian klasa III s, Repke Michał klasa III s z Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.

Konkurs obejmował wiedzę i umiejętności zdobyte przez uczniów w trakcie nauki zgodnie z programem nauczania w zakresie ręcznej obróbki drewna, montażu wyrobów, obróbki wykończeniowej i polegał na wykonaniu wyrobu stolarskiego – krzesło, w oparciu o dokumentację. Każdy uczestnicy konkursu na podstawie rysunku złożeniowego wykonywał z drewna sosnowego elementy i połączenia, łączył elementy w podzespoły
i zespoły za pomocą kleju celem wykonania krzesła a następnie prezentował i był oceniany. Komisja Konkursowa przy ocenie brała pod uwagę: organizację stanowiska roboczego, umiejętności poprawnego posługiwania się narzędziami, przestrzeganie zasad BHP, połączenia elementów, estetykę wykonania krzesła i prezentację pracy.

Międzynarodowa komisja konkursowa doceniając wiedzę i umiejętności naszych uczniów przyznała naszej szkole drużynowo II miejsce. Również w ocenie indywidualnej na 55 uczestników konkursu uczniowie ze Słupska zajęli zaszczytne miejsca: Palkowski Damian – IV miejsce, Rejt Paweł – XI miejsce, Repke Michał – XX miejsce i Pągowski Paweł – XXXVI.

Nauczycielem, którzy przygotował uczniów do ww konkursu z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych był pan mgr Mariusz Gorzeń wraz z uczniami praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia Praktycznego Pracownie drzewne.