Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

26 marca 2012, 13:45
Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Etap miejski VII edycji Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym rozstrzygnięto 22 marca 2012 roku w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Niedoścignieni okazali się: uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, zdobywając zaszczytne trzy pierwsze miejsca: Aleksandra Świentorecka, Agata Bogdańska i Grzegorz Tytko. Cała trójka otrzymała nagrody książkowe. Będzie także reprezentować nasze miasto w etapie wojewódzkim.

Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnymobejmuje problematykę z zakresu: wiedzy ogólnej o organizacji i kompetencjach samorządów terytorialnych (gmin, powiatów i województw), wiedzy ogólnej o administracji publicznej i podstawowych wiadomości o województwie pomorskim.

Dla trzech najlepszych finalistów etapu wojewódzkiego, który zaplanowano na 13 kwietnia 2012 roku w Gdańsku, oraz ich nauczycieli - opiekunów przewidziano nagrody pieniężne, natomiast szkoły macierzyste nagrodzonych uczestników otrzymają nagrody rzeczowe.

Słupski - miejski etap Konkursu przeprowadziła Kapituła w składzie: Zdzisław Sołowin – Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku, Jan Wild – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku, Agnieszka Nowak – Sekretarz Miasta Słupska, Beata Chrzanowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, Bogdan Leszczuk – Dyrektor Wydziału Oświaty UM w Słupsk oraz Anna Sadlak – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty UM w Słupsku.

Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie TerytorialnymPomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie TerytorialnymPomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie TerytorialnymPomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym