Nowa Rada Programowa MODM - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

Nowa Rada Programowa MODM

28 marca 2012, 9:53
Nowa Rada Programowa MODM

W dniu 27 marca 2012 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Metodycznego odbyło się spotkanie inaugurujące nowo powołanej Rady Programowej MODM. W spotkaniu uczestniczył Krzysztof Sikorski, Zastępca Prezydenta Słupska. Podziękowania za pracę w Radzie Programowej w latach 2009-2011 otrzymali: Renata Kulik (Kuratorium Oświaty), Jolanta Betkowska (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka) i Maria Pietryka-Małkiewicz (MODM).

Obecnie Radę Programową tworzą przedstawiciele: Prezydenta Miasta (Bogdan Leszczuk), Rektora Akademii Pomorskiej (dr Renata Różańska), Pomorskiego Kuratora Oświaty (Renata Kulik), Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej (Beata Chrzanowska) oraz dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Renata Mazurek i wicedyrektor MODM Bogna Winiarczyk. Przewodniczącym Rady został B. Leszczuk, dyrektor Wydziału Oświaty UM, wiceprzewodniczącą R. Kulik, st. wizytator Kuratorium Oświaty, a sekretarzem B. Winiarczyk. Do kompetencji Rady należą: analiza i opiniowanie ogólnych kierunków działalności MODM, opiniowanie planów pracy MODM oraz opiniowanie sprawozdań z wykonania planu pracy MODM za dany rok.

Podczas spotkania K. Sikorski Zastępca Prezydenta Miasta przedstawił zarys koncepcji polityki oświatowej miasta w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli. Jan Wild, dyrektor MODM zaprezentował sprawozdanie z wykonania zadań przez Ośrodek w roku 2011. W wyniku dyskusji sprawozdanie uzyskało pozytywną opinię Rady Programowej. Omówiono także aktualną sytuację placówki, główne kierunki działania oraz najważniejsze zamierzenia.

Na wniosek przewodniczącego Rady kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec br.

Nowa Rada Programowa MODMNowa Rada Programowa MODMNowa Rada Programowa MODMNowa Rada Programowa MODMNowa Rada Programowa MODM