PaT - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

PaT

2 kwietnia 2012, 12:51

Na terenie województwa pomorskiego został wdrożony ogólnopolski program „Profilaktyka, a Ty”, którego ideą jest stworzenie ogólnopolskiej społeczności, promującej wśród młodzieży zdrowy styl życia bez uzależnień.

Główne cele programu to:

  • komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracę z samorządem.

  • zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw,

  • inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi,

  • tworzenie ogólnopolskiej (a w przyszłości międzynarodowej) społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez nałogów.


Poszukiwanie skutecznego języka komunikowania w profilaktyce doprowadziły do jednej z dróg jaką jest teatr i drama. To jedno z wielu narzędzi wykorzystywanych w twórczej profilaktyce. Strategia projektu oparta jest na profilaktyce rówieśniczej. To młodzi tworzą dla młodych szukając zrozumiałego języka rówieśniczej komunikacji. Społeczność programu PaT udowodniła w wielu miejscach w kraju, że to właśnie młodzież jest doskonałym i najbardziej przekonującym partnerem w twórczej profilaktyce, a nie tylko podmiotem, do którego ta profilaktyka jest kierowana. Adresatami projektu są głównie gimnazjaliści, ponieważ ta grupa wiekowa według badań znajduje się na starcie zagrożenia zjawiskiem narkomanii.


W ramach programu, w terminie od 26 do 30 marca 2012 r. w Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących odbywają się warsztaty teatralno – dramowe o tematyce profilaktycznej, w których uczestniczy młodzież słupskich szkół gimnazjalnych (23 osoby). Od 2 kwietnia uczniowie będą prezentować spektakl „Obłęd” swoim rówieśnikom i rodzicom. Samodzielnie przygotują również materiały promujące ideę PaT.

Ekspertem i jednocześnie koordynatorem programu PaT w Słupsku jest pan Tomasz Stempkowski, nauczyciel ZSEiO. W działaniach tych pomagają mu pan Mariusz Mojsiuk i pani Agata Pawłowska nauczyciele ZSEiO w Słupsku.


Scenariusz inauguracji programu PaT i premiery spektaklu Obłęd w ZSEiO w Słupsku w dniu 2 kwietnia 2012 roku.


Rozpoczęcie – godzina 15:00


  1. Powitanie zgromadzonych gości – Renata Draszanowska

  2. Krótka prezentacja idei programu PaT i omówienie działań zrealizowanych w ramach warsztatów w ZSEiO w dniach 26-31 marca 2012 roku (Tomasz Stempkowski)

  3. Spotkanie insp. Damiana Kwiatkowskiego (Szkoła Policji w Słupsku) z młodzieżą zaproszoną na premierę spektaklu i rozmowa na temat zagrożeń wynikających z posiadania, handlu i zażywania narkotyków. (aktualny stan prawny) + prezentacja multimedialna.

  4. Premiera spektaklu Obłęd – przygotowanego z młodzieżą słupskich gimnazjów. Inscenizacja: Tomasz Stempkowski i Mariusz Mojsiuk.

  5. Uroczyste zakończenie warsztatów i wręczenie uczestnikom dyplomów.


Przewidywana godzina zakończenia spotkania – 16:20