ABC bankowości - Słupsk, Miejski Portal Edukacyjny

 

ABC bankowości

3 kwietnia 2012, 14:46
W dniach 28.02.2012r. i 02.03.2012r. odbyło się spotkanie 
z przedstawicielem Banku WBK Zachodni O/Słupsk dyrektorem Robertem Konofałem.
Tematem spotkania było „ABC bankowości”, które miało na celu przybliżyć
funkcjonowanie i działalność banku.
Prezentacja multimedialna obejmowała następujące treści: bankowość w Polsce,
istota kryzysu gospodarczego,
fundusze inwestycyjne, leasing i factoring oraz ryzyko utraty kart bankomatowych .
Ponadto uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w słupsku mieli szanse
dowiedzieć się jakich kwalifikacji oczekuje się od przyszłych pracowników banku
oraz o szczegółach pracy bankowca.
W spotkaniu uczestniczyły następujące klasy : 4 a -10 uczniów, 4b- 12 uczniów, 3a -18 uczniów.
Udział uczniów w spotkaniu potwierdzony został imiennymi dyplomami, które zostały przygotowane
przez pracowników banku.
Tematyka spotkania była zgodna z treściami programowymi przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.